• Baner za pre paid kartice
  • Baner za nenamjenske kredite
  • Baner za stambene kredite

Strategiju gradimo na jačem finansiranju građana, malih i srednjih biznisa

Na mjesto direktora Vakufske banke došli ste u jesen 2014. godine. Kakvo ste stanje zatekli i koji su bili prvi poslovni koraci koje ste preduzeli?

Opširnije

Utjecaj domaćih banaka na privredni razvoj BiH

Mirzet Ribić, direktor "Vakufske banke" d.d. Sarajevo, ističe da je tržišno učešće banaka u Bosni i Hercegovini s većinskim domaćim kapitalom neznatno iznad 10%.

Opširnije

Svečano otvorena ekspozitura Vakufske banke na Ilidži

Vakufska banka d. d. Sarajevoje je 10. februara 2015. godine, u općini Ilidža, na adresi Dr Mustafe Pintola 23 (zgrada hotela Hollywood) svečano otvorila ekspozituru Ilidža na novoj lokaciji.

Opširnije