• krediti s pjesmom
  • Baner za pre paid kartice
  • Baner za pre paid kartice
  • super kartica

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo

Opširnije

Informacija za medije - Sponzorstvo manifestacije Dani Ajvatovice

Vakufska banka d.d. Sarajevo već duži niz godina podržava projekte koji promovišu bosanskohercegovačku tradiciju i običaje.

Opširnije

Odluka o sazivanju XII sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo

Na osnovu Člana 78., Stav 1., tačka 14. Statuta Vakufske banke d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Vakufske banke d.d. Sarajevo, na 14. (11-12 SK) sjednici održanoj dana 13.05.2016. godine, donio je ODLUKU o sazivanju XII sjednice Skupštine dioniča

Opširnije