• Baner za pre paid kartice
  • Baner za pre paid kartice
  • akcija namjenskih i stambenih kredita

Odluka o sazivanju XII sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo

Na osnovu Člana 78., Stav 1., tačka 14. Statuta Vakufske banke d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Vakufske banke d.d. Sarajevo, na 14. (11-12 SK) sjednici održanoj dana 13.05.2016. godine, donio je ODLUKU o sazivanju XII sjednice Skupštine dioniča

Opširnije

Vakufska banka u Novom Sarajevu na novoj lokaciji

Nakon nedavnih preseljenja poslovnica Travnik i Bugojno u 2016. godini, dana 14.04.2016. godine svečano je otvorena i poslovnica Novo Sarajevo Vakufske banke d.d. Sarajevo na novoj lokaciji.

Opširnije

Vakufska banka otvorila poslovnicu u Bugojnu na novoj lokaciji

U proteklih godinu dana Vakufska banka d.d. Sarajevo je najviše ulagala u razvoj poslovne mreže, obnovu poslovnica i modernizaciju usluga.

Opširnije