• krediti s pjesmom
  • krediti s pjesmom
  • sefovi
  • Baner za pre paid kartice
  • super kartica
  • Pravna lica

Uspješno završena dokapitalizacija Vakufske banke d.d. Sarajevo

Uplatom 6 miliona KM u novcu, dana 06.04.2017. godine uspješno je izvršena dokapitalizacija Vakufske banke d.d. Sarajevo.

Opširnije

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

Opširnije

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

Izvjestaj o dogadjaju koji bitno utice na finansijsko poslovanje emitenta

Opširnije