Obavještenje o postupanju Vakufske banke d.d. Sarajevo sa neaktivnim računima fizičkih lica

Zahvaljujemo na povjerenju koje ste nam ukazali koristeći usluge Vakufske banke d.d. Sarajevo.

Opširnije

Obavještenje za klijente pravna lica i samostalne poduzetnike

Obavještavamo Vas da je Vakufska banka d.d. Sarajevo usvojila novu Odluku o tarifama naknada, koja će biti u primjeni od 31.07.2021. godine.

Opširnije

Obavještenje o sazivanju VII vanredne sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo

Skupština dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo saziva se za srijedu, 16.06.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati. Zasjedanje Skupštine Banke održat će se u Sarajevu, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 25.

Opširnije