• elektronsko bankarstvo
  • elektronsko bankarstvo
  • krediti s pjesmom
  • Baner za pre paid kartice
  • super kartica

Vakufska banka u saradnji sa BamCard-om, prva u BiH lansirala PINviaSMS uslugu slanja PIN-a putem SMS poruke

Direktorica BamCard-a Alma Ahmić i članica Uprave Vakufske banke Elma Zukić predstavili su danas novu uslugu PINviaSMS koja će klijentima omogućiti da putem SMS poruke dobiju PIN i informaciju o mogućnostima preuzimanja nove ili zamjenske bankovne ka

Opširnije

Imenovan novi predsjednik Uprave Vakufske banke

Odlukom Nadzornog odbora Vakufske banke d.d. Sarajevo, Denis Čivgin je imenovan za predsjednika Uprave – direktora Vakufske banke d.d. Sarajevo.

Opširnije

ODLUKA o sazivanju III vanredne sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo

Sjednica će se održati dana 25.04.2018. godine (srijeda) u Sarajevu, u prostorijama Vakufske banke d.d. Sarajevo, Maršala Tita 13 (drugi sprat), sa početkom u 11.00 sati.

Opširnije