Štednja

Brzo i jednostavno otvorite štedni račun u Vakufskoj banci!!!

 

Uslovi:

Za domaća fizička lica dovoljno je da dostavite:

- kopiju lične karte
- kopiju prijave o mjestu prebivališta

 

Za strana fizička lica:

- ovjerena kopija pasoša
- ovjerena kopija dokumenta koji dokazuje mjesto prebivališta

 

Vrste štednje:

✔  Depozit po viđenju

✔ Slobodna štednja

✔  Oročeni depoziti

✔  Štednjom Zrno po zrno do sigurne budućnosti

✔  Dodatne uplate

✔  Dječija štednja

 

✔ Depozit po viđenju

je vrsta štednog uloga koja klijentu omogućava slobodno raspolaganje novčanim sredstvima u svakom trenutku, kao i mogućnost podizanja depozitnog/lombardnog kredita.

 

✔  Slobodna štednja

je oblik štednje namijenjen fizičkim licima koja raspolažu viškom slobodnih sredstava. Dozvoljena je isplata sredstava u periodu trajanja oročenja, uz uslov da određeni minimalni iznos sredstava konstantno ostaje na računu do kraja oročenja. Slobodna štednja može biti u KM i EUR valuti, a klijent može otvoriti maksimalno dvije partije, po jednu u svakoj od ponuđenih valuta. Prilikom isplate sredstava sa računa, Banka ne naplaćuje naknadu.

 

Period oročenja

Minimalan iznos oročenja

Maksimalan iznos oročenja

13 mjeseci

500,00

10.000,00

24 mjeseca

750,00

15.000,00

37 mjeseci

1.000,00

20.000,00

 

✔  Oročeni depozit

je vrsta štednje koja klijentu, koji raspolaže viškom slobodnih sredstava, omogućava povoljniju kamatnu stopu od kamatne stope po viđenju. Kamatna stopa je fiksna za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, a ugovara se na godišnjem nivou. Kamata, obračunata po ovoj vrsti oročenja, dostupna je klijentu svakog zadnjeg dana u mjesecu, a pripisuje se na štedne račune po viđenju ili na neki drugi račun u Banci, po želji klijenta. Sredstva se mogu oročiti na različite periode oročenja, od jednog do preko 60 mjeseci. Kamatna stopa zavisi od iznosa i perioda oročenja.

 

✔  Štednjom Zrno po zrno do sigurne budućnosti

je oblik štednje namijenjen klijentima koji raspolažu redovnim mjesečnim primanjima, štednjom po viđenju, slobodnom štednjom, kao i klijentima sa niskim prihodovnim mogućnostima.

Minimalan iznos uplate je 25.00 KM, a dinamika i način uplate je po izboru klijenta. Kamata se obračunava svaki mjesec, a pripisuje se na kraju godine, odnosno po isteku oročenja, na štedni račun ili račun oročenog depozita – po želji klijenta.

 

 

✔  Dječija štednja

je namijenjena najmlađim klijentima, od tri do 18 godina starosti. Dječija štednja omogućava uplate manjih iznosa, dimanika i iznos uplata je prema želji klijenta sa istim odabranim rokom dospijeća. Minimalan iznos uplate je 10,00 KM. Otvaranjem dječije štednje, djetetu se omogućava štednja za buduće potrebe, kao što su: obrazovanje, putovanja i drugo. Dijete se od najranije dobi usmjerava prema štednji i potiče razvoj njegove odgovornosti. U slučaju prijevremenog prekida oročenja, za partije čija je postignuta ročnost u momentu prekida manja od pet godina, obračunava se kamata po stopi koja je u trenutku prekida oročenja, Odlukom o kamatama Banke, utvrđena  za štedne uloge po viđenju. Ako je postignuta ročnost partije u momentu prekida oročenja veća od pet godina, a manja od deset godina, obračunava se kamata po stopi koja je u trenutku prekida oročenja, Odlukom o kamatama Banke, trenutno važeća za oročeni štedni proizvod „dječija štednja“ za rok oročenja preko tri do pet godina i ako je postignuta ročnost partije u momentu prekida oročenja preko deset godina, obračunava se kamata po stopi koja je u trenutku prekida oročenja, Odlukom o kamatama Banke, trenutno važeća za oročeni štedni proizvod „dječija štednja“ za rok oročenja preko pet do deset godina.

 

Važeće kamatne stope depozita od 15.01.2017. godine
 

 

 

Redni broj

Opis

Kamatne stope

EKS

Depoziti domaćih fizičkih lica

S 1

Depozit po viđenju

 

S 1.1

Štedni ulozi

Bez kamate

S 1.2

Tekući račun

Bez kamate

S 1.3

Žiro račun

Bez kamate

S 2

Oročeni depozit  u KM i EUR do 3 mjeseca

S 2.2

Do 50.000,00 KM

0,05%

0,05%

S 2.3

Od 50.000,01 KM

0,05%

0,05%

S 3

Oročeni depozit u KM i EUR preko 3 mjeseca

S 3.1

Do 50.000,00 KM

0,05%

0,05%

S 3.2

Od 50.000,01 KM

0,05%

0,05%

S 4

Oročeni depozit u KM i EUR preko 6 mjeseci

S 4.1

Do 50.000,00 KM

0,30%

0,30%

S 4.2

Od 50.000,01 KM

0,50%

0,50%

S 5

Oročeni depozit u KM i EUR preko 12 mjeseci

S 5.1

Do 50.000,00 KM

0,80%

0,80%

S 5.2

Od 50.000,01 KM

1,10%

1,10%

S 6

Oročeni depozit u KM i EUR preko 24 mjeseca

S 6.1

Do 50.000,00 KM

1,30%

1,31%

S 6.2

Od 50.000,01 KM

1,50%

1,51%

S 7

Oročeni depozit u KM i EUR preko 36 mjeseci

S 7.1

Do 50.000,00 KM

1,70%

1,71%

S 7.2

Od 50.000,01 KM

1,80%

1,81%

S 8

Oročeni depozit u KM i EUR preko 60 mjeseci

S 8.1

Do 50.000,00 KM

2,00%

2,02%

S 8.2

Od 50.000,01 KM

2,15%

2,17%

S 9

Oročeni depozit u ostalim valutama

USD

 

Rok

 

S 9.1

Do 12 mjeseci

0,50%

0,50%

S 9.2

Preko 12 mjeseci

1,00%

1,00%

 

Depozitni proizvodi

 

 

S 10

Depozitni proizvodi – slobodna štednja u KM i EUR

 

 

S 10.1

Slobodna štednja na rok 13 mjeseci

0,50%

0,50%

S 10.2

Minimalno 500,00 KM; maksimalno 10.000,00 KM

 

S 10.3

Slobodna štednja na rok 24 mjeseca

0,90%

0,90%

S 10.4

Minimalno 750,00 KM; maksimalno 15.000,00 KM

 

S 10.5

Slobodna štednja na rok 37 mjeseci

1,20%

1,21%

S 10.6

Minimalno 1000,00 KM; maksimalno 20.000,00 KM

 

S 10.7

Maksimalan broj partija slobodne štednje po klijentu je dvije partije, po jedna u KM i EUR valuti

S 11

Depozitni proizvod Dječija štednja

S 11.1

Period od 36 mjeseci do 60 mjeseci

1,50%

1,50%

S 11.2

Period od 60 mjeseci do 120 mjeseci

2,00%

2,00%

S 11.3

Period od 120 mjeseci do 216 mjeseci

3,00%

3,00%

S 12

Depozitni proizvod – Zrno po zrno

S 12.1

Rok 60 mjeseci, minimalni ulog 25,00 KM

2,00%

2,00%

S 12.2

Rok 84 mjeseca, minimalni ulog 25,00 KM

2,50%

2,50%

S 12.3

Rok 120 mjeseci, minimalni ulog 25,00 KM

3,00%

3,00%

S 13

Svako oročenje “preko” određenog broja mjeseci podrazumijeva period od najmanje 15 dana.

S 14

Kamatna stopa za proizvod „dodatne uplate“ je ista kao kod oročenih depozita u KM i EUR valuti.

Mogućnost veće kamatne stope na osnovu sukcesivnih uplata (prelazak graničnog iznosa oročenja 50.000,00 KM).

S 15

Na štednju „Zrno po zrno“ minimalan iznos uplate je 25,00 KM dok je maksimalan mjesečni iznos uplate 1.000,00 KM

Maksimalan početni ulog može biti 1.000,00 KM

   

Redni broj

KREDITI GRAĐANIMA

KAMATNA STOPA

S 16

Ponuda „ A“

S 16.00

Nenamjenski krediti

S 16.1

Kratkoročni krediti

(do 12 mjeseci)

4,99%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 16.2

Dugoročni kredit

(do 36 mjeseci)

5,55%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 16.3

Dugoročni kredit

(do 60 mjeseci)

5,79%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 16.4

Dugoročni kredit

(do 96 mjeseci)

6,49%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 16.5

Dugoročni kredit

(do 120 mjeseci)

6,59%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

  S 16.01

Zamjenski kredit

S 16.011

Kratkoročni  zamjenski krediti

(do 12 mjeseci)

4,95%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 16.012

Dugoročni zamjenski kredit

 ( do 60 mjeseci)

5,55%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 16.013

Dugoročni zamjenski kredit

                 ( do 96 mjeseci)

6,15%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 16.014

Dugoročni zamjenski kredit

                 ( do 120 mjeseci)

6,45%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 16.02

Stambeni krediti

S 16.021

Stambeni kredit

(do 120 mjeseci)

4,00%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 16.022

Stambeni kredit

(do 180 mjeseci)

4,70%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 16.023

Stambeni kredit

(do 300 mjeseci)

5,30%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 16.03

Hipotekarni krediti

S 16.031

Hipotekarni  kredit

(do 120 mjeseci)

5,40%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 16.032

Hipotekarni kredit

(do 180 mjeseci)

6,00%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 16.033

Hipotekarni kredit

(do 240 mjeseci)

6,50%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 17

Ponuda – „B“

S 17.00

Nenamjenski krediti

S 17.1

Kratkoročni krediti

(do 12 mjeseci)

5,99%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 17.2

Dugoročni kredit

(do 60 mjeseci)

6,75%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 17.3

Dugoročni kredit

(do 84 mjeseci)

7,49%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 17.3

Dugoročni kredit

(do 120 mjeseci)

7,99%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

  S 17.01

Zamjenski kredit

S 17.011

Kratkoročni  zamjenski krediti

(do 12 mjeseci)

5,95%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 17.012

Dugoročni zamjenski kredit

 ( do 60 mjeseci)

6,75%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 17.013

Dugoročni zamjenski kredit

                 ( do 84 mjeseai)

7,20%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 17.014

Dugoročni zamjenski kredit

                 ( do 120 mjeseci)

7,70%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 17.02

Stambeni krediti

S 17.021

Stambeni kredit

(do 120 mjeseci)

5,50%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 17.022

Stambeni kredit

(do 180 mjeseci)

5,80%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 17.023

Stambeni kredit

(do 300 mjeseci)

6,50%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 17.03

Hipotekarni krediti

S 17.031

Hipotekarni  kredit

(do 120 mjeseci)

6,79%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 17.032

Hipotekarni kredit

(do 180 mjeseci)

7,20%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 17.033

Hipotekarni kredit

(do 240 mjeseci)

7,79%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 18

Ponuda – „C“

S 18.00

Nenamjenski krediti

S 18.1

Kratkoročni krediti

(do 12 mjeseci)

5,99%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 18.2

Dugoročni kredit

(do 60 mjeseci)

7,70%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 18.3

Dugoročni kredit

(do 84 mjeseci)

8,49%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

  S 18.01

Zamjenski kredit

S 18.011

Kratkoročni  zamjenski krediti

(do 12 mjeseci)

5,95%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 18.012

Dugoročni zamjenski kredit

 ( do 60 mjeseci)

7,50%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 18.013

Dugoročni zamjenski kredit

                 ( do 84 mjeseai)

7,90%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 18.02

Stambeni krediti

S 18.021

Stambeni kredit

(do 120 mjeseci)

5,50%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 18.022

Stambeni kredit

(do 180 mjeseci)

5,80%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 18.023

Stambeni kredit

(do 300 mjeseci)

6,50%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 18.03

Hipotekarni krediti

S 18.031

Hipotekarni  kredit

(do 120 mjeseci)

6,79%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 18.032

Hipotekarni kredit

(do 180 mjeseci)

7,20%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

S 18.033

Hipotekarni kredit

(do 240 mjeseci)

7,79%

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

 S 18.4

Kredit pokriven depozitom

 S 18.41

100% beskamatni depozit

2,00%

 S 18.42

100% depozit na koji se obračunava kamata

Kamata na kredit za 3,00% veća od pasivne kamate.

 S 18.43

Kredit dijelom pokriven depozitom

Svakih 10% depozita od iznosa kredita smanjuju visinu kamatne stope za 0,50%. Na depozit se ne obračunava kamata. Depozit se oslobađa po otplati kredita.

 S 19.

Kreditne kartice VISA Classic Credit

13,90%

 S 19.0

Kartica na rate Super Naša kartica-plaćenje roba i usluga

 

 S 19.1

Iznos transakcije KM

Broj rata

 

 

0,00 - 50,00

1

0%

 

50,01 - 300,00

6

0%

 

300,01 - 1000,00

12

0%

 

1000,01 - 2000,00

24

13,90%

 

od  2000,01

36

13,90%

 S 19.2

Kartica na rate Super Naša kartica - podizanje gotovine za sve iznose

13,90%

 S 20.

Limit – prekoračenje po tekućem računu

 

 S 20.1

Krediti – dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu u visini od 1 do 3 plaće (priliv na tekući račun)

13,00%

 S 21.

Namjenski kredit

 S 21.1

Stambeni kredit

 

6,50 %

 

U slučaju da klijent nema otvoren tekući račun, kamatna stopa se uvećava za 1,00%, izuzev slučaja gdje se koristi izuzeće u skladu sa Uputstvom o korištenju kompetencija.

 S 21.2

Brzi robni kredit

6,99 %

 S 22.

Okvirne linije

 S 22.1

Kredit  za implemantaciju razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja (Projekat  IFAD 562-BA)

U skladu sa zaključenim  Ugovorom.

 S 22.2

Kredit za implemantaciju razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja (Projekat  IFAD 697 BA)

U skladu sa zaključenim Ugovorom.

 S 22.3

Kredit za poboljšanje životnih uvjeta na selu (Projekat IFAD LO772-BA)

U skladu sa zaključenim Ugovorom.

 S 22.4

Kredit za kupovinu nekretnina Neum - Tiha luka

5,99 % - za klijente koji obezbijede učešće u kupovini nekretnine minimalno 20% od iznosa kupoprodajne cijene.

6,50% - za klijente bez učešća u kupovini predmetne nekretnine.