Štednja

Brzo i jednostavno otvorite štedni račun u Vakufskoj banci!!!

 

Uslovi:

Za domaća fizička lica dovoljno je da dostavite:

- kopiju lične karte
- kopiju prijave o mjestu prebivališta

 

Za strana fizička lica:

- ovjerena kopija pasoša
- ovjerena kopija dokumenta koji dokazuje mjesto prebivališta

 

Vrste štednje:

✔  Depozit po viđenju

✔ Slobodna štednja

✔  Oročeni depoziti

✔  Štednjom Zrno po zrno do sigurne budućnosti

✔  Dodatne uplate

✔  Dječija štednja

 

✔ Depozit po viđenju

je vrsta štednog uloga koja klijentu omogućava slobodno raspolaganje novčanim sredstvima u svakom trenutku, kao i mogućnost podizanja depozitnog/lombardnog kredita.

 

✔  Slobodna štednja

je oblik štednje namijenjen fizičkim licima koja raspolažu viškom slobodnih sredstava. Dozvoljena je isplata sredstava u periodu trajanja oročenja, uz uslov da određeni minimalni iznos sredstava konstantno ostaje na računu do kraja oročenja. Slobodna štednja može biti u KM i EUR valuti, a klijent može otvoriti maksimalno dvije partije, po jednu u svakoj od ponuđenih valuta. Prilikom isplate sredstava sa računa, Banka ne naplaćuje naknadu.

 

Period oročenja

Minimalan iznos oročenja

Maksimalan iznos oročenja

13 mjeseci

500,00

10.000,00

24 mjeseca

750,00

15.000,00

37 mjeseci

1.000,00

20.000,00

 

✔  Oročeni depozit

je vrsta štednje koja klijentu, koji raspolaže viškom slobodnih sredstava, omogućava povoljniju kamatnu stopu od kamatne stope po viđenju. Kamatna stopa je fiksna za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, a ugovara se na godišnjem nivou. Kamata, obračunata po ovoj vrsti oročenja, dostupna je klijentu svakog zadnjeg dana u mjesecu, a pripisuje se na štedne račune po viđenju ili na neki drugi račun u Banci, po želji klijenta. Sredstva se mogu oročiti na različite periode oročenja, od jednog do preko 60 mjeseci. Kamatna stopa zavisi od iznosa i perioda oročenja.

 

✔  Dječija štednja

je namijenjena najmlađim klijentima, od tri do 18 godina starosti. Dječija štednja omogućava uplate manjih iznosa, dimanika i iznos uplata je prema želji klijenta sa istim odabranim rokom dospijeća. Minimalan iznos uplate je 10,00 KM. Otvaranjem dječije štednje, djetetu se omogućava štednja za buduće potrebe, kao što su: obrazovanje, putovanja i drugo. Dijete se od najranije dobi usmjerava prema štednji i potiče razvoj njegove odgovornosti. U slučaju prijevremenog prekida oročenja, za partije čija je postignuta ročnost u momentu prekida manja od pet godina, obračunava se kamata po stopi koja je u trenutku prekida oročenja, Odlukom o kamatama Banke, utvrđena  za štedne uloge po viđenju. Ako je postignuta ročnost partije u momentu prekida oročenja veća od pet godina, a manja od deset godina, obračunava se kamata po stopi koja je u trenutku prekida oročenja, Odlukom o kamatama Banke, trenutno važeća za oročeni štedni proizvod „dječija štednja“ za rok oročenja preko tri do pet godina i ako je postignuta ročnost partije u momentu prekida oročenja preko deset godina, obračunava se kamata po stopi koja je u trenutku prekida oročenja, Odlukom o kamatama Banke, trenutno važeća za oročeni štedni proizvod „dječija štednja“ za rok oročenja preko pet do deset godina.

 

Nove kamatne stope na oročene depozite primjenjive od 16.08.2021. godine