VISA Business kartica

VISA Business kartica

VISA Business kartica je namijenjena firmama za sigurno bezgotovinsko plaćanje roba i usluga, isplatu gotovine u zemlji i inozemstvu, u okviru ugovorenog limita potrošnje, za pravnu osobu, odnosno krajnjeg korisnika kartice. Pravno lice može koristiti karticu i bez odobrenog limita u okviru raspoloživih sredstava.

Više o uslovima korištenja Visa Business debitne kartice možete naći u okviru zahtjeva:

LINK Zahtjeva za izdavanje kartice

Limit/Prekoračenje po Visa business kartici

Iznos limita

  • KM 10.000,00;
  • Uz mogućnost većeg iznosa zavisno od zahtjeva klijenta, svrhe finansiranja, klijentovog finansijskog stanja, ponuđenih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.

Rok korištenja dozvoljenogprekoračenja po kartičnom računu (LIMIT)

  • 1 godina od dana potpisa ugovora, obavezan povrat limita po isteku roka korištenja;
  • Mogućnost produženja korištenja uz zahtjev prije isteka roka korištenja.

Naknade

Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo

Kamata

Prema Odluci o kamatama za poslove koje obavlja Vakufske banke dd Sarajevo

Isplata/Korištenje

Sukcesivno