Elektronsko bankarstvo

 

Baner kao link za logiranje u VBLink


Elektronsko bankarstvo – VBLINK
 

Elektronsko bankarstvo Vakufske banke d.d. Sarajevo – VBLINK, je usluga koja Vam omogućava direktan pristup računima i obavljanje finansijskih transakcija, te komunikaciju sa Bankom 24 sata dnevno.

Usluga je namijenjena svim komitentima Banke koji imaju otvoren tekući/transakcioni račun kod Vakufske banke d.d. Sarajevo.

Umjesto odlaska u poslovnicu i čekanja u redovima, sada možete jednostavno, brzo i efikasno upravljati Vašim novcem, i ostvariti uštede na naknadama za plaćanje računa i režijskih troškova.

VBLINK Vam omogućava:

 • pregled stanja na transakcijskim i deviznim računima
 • pregled prometa po transakcijskim i deviznim računima
 • plaćanje svih računa unutar domaćeg platnog prometa
 • plaćanje računa prema inostranstvu
 • pregled i kontrola platnih naloga
 • pregled stanja i prometa na štednim računima (oročena štednja, slobodna štednja i dr.)
 • pregled stanja i promjena po kreditima i kreditnim karticama
 • obavijesti o proizvodima i uslugama Banke
 • pregled poslovnica i bankomatske mreže Vakufske banke

Prednosti VBLINK-a

 • plaćanje uz niže naknade
 • sigurno plaćanje
 • sšteda vremena
 • mogućnost obavljanja transakcija sa bilo kojeg mjesta na kojem imate pristup internetu
 • stalni uvid u stanje i promet Vaših računa
 • pristup Vašim računima je 24 sata na dan 7 dana u sedmici i 365 dana u godini

 

Klikom na sljedeći link možete pristupiti uslugama elektronskog bankarstva Vakufske banke VBLINK.

 

Postanite korisnik VBLINK-a
 

Na bilo kojem našem šalteru potražite pristupnicu koju kada popunite i ovjerite, možete donijeti lično u najbližu poslovnicu ili poslati poštom.


Za sva dodatna pitanja i eventualne nejasnoće vezane za ovu uslugu možete se obratiti u najbližu poslovnicu Banke ili nas kontaktirati putem telefona + 387 33 280 139 i + 387 33 280 108  

 

Pristupnica Fizička lica

Pristupnica Pravna lica