Kontakt

Adresa centrale: Maršala Tita 13, 71 000 Sarajevo, BiH

Telefon: +387 33 280 100

Fax: +387 33 226 381

Email: info@vakuba.ba

Transakcijski račun: 1600208500026984

Identifikacijski broj: 4200142020002

PDV broj: 200142020002

Poreski broj: 01071160

SWIFT: VAKUBA22

 

24sata smrtovnice