Poslovna mreža

ORG. DIO

GRAD

ADRESA

TELFON

FAX

RADNO VRIJEME

PON-PET SUBOTA

 GLAVNA FILIJALA SARAJEVO​

Direkcija Sarajevo

Sarajevo

Maršala Tita 13

033 280 101

033 280 137

8:00-16:30

-

Poslovnica Titova

Sarajevo

Maršala Tita 13

033 280 138

033 280 137

8:00-16:30

-

Poslovnica Ferhadija

Sarajevo

Ferhadija 4

033 200 598

033 200 597

8:00-18:00

9:00-13:00

Poslovnica Novo Sarajevo

Sarajevo

Zmaja od Bosne 49

033 716 995

033 716 996

8:00-16:30

-

Poslovnica Ilidža

Ilidža

Dr. Mustafe Pintola 23

033 762 905

033 762 906

8:00-16:30

9:00-13:00

(prva u mjesecu)

Poslovnica Ilijaš

Ilijaš

126. brigade bb

033 429 036

033 429 146

8:00-16:00

9:00-12:00

Poslovnica Breza

Breza

Bosanska bb

032 783 636

032 783 636

8:00-16:00

9:00-13:00

(prva u mjesecu)

GLAVNA FILIJALA MOSTAR​

Poslovnica Mostar

Mostar

Musala 4

036 502 205

036 502 207

8:00-16:00

8:00-12:00

Poslovnica Jablanica

Jablanica

Branilaca grada 43a

036 750 370

036 750 380

8:00-16:00

8:00-12:00

(prva i zadnja u mjesecu)

Šalter Jablanica

Jablanica

Pere Bilića 25 (Zgrada Općine)

036 750 480

-

8:00-13:30

-

Poslovnica Konjic

Konjic

Šehidska 2

036 735 010

036 735 011

8:00-16:30

-

GLAVNA FILIJALA TUZLA

Poslovnica Tešanj

Tešanj

Osmana Pobrića bb

032 656 421

032 656 431

8:00-16:00

8:00-12:00

(prva u mjesecu)

Poslovnica Gračanica

Gračanica

Alije Izetbegovića 30

035 703 185

035 703 185

8:00-16:00

9:00 - 13:00

Poslovnica Srebrenik

Srebrenik

Maršala Tita 49

035 647 761

035 647 750

8:00-16:00

09:00 - 13:00

(prva i zadnja u mjesecu)

GLAVNA FILIJALA ZENICA​

Poslovnica Zenica

Zenica

Maršala Tita 28

032 449 980

032 449 989

8:00-16:00

9:00-13:00

Poslovnica Visoko

Visoko

Mehmeda Skopljaka 87

032 732 701

032 732 680

8:00-16:30

9:00-13:00

(prva u mjesecu)

Poslovnica Travnik

Travnik

Čabruša 7

030 540 635

030 540 626

8:00-16:30

-

Poslovnica Bugojno

Bugojno

Vrbas naselje bb

030 253 753

030 260 150

8:00-16:30

9:00-12:00

(prva u mjesecu)

POSLOVNICA BIHAĆ​

Poslovnica Bihać

Bihać

Trg Maršala Tita bb

037 228 641 

037 228 646

8:00-16:30

8:00-12:00

(prva u mjesecu)

 

24sata smrtovnice