O nama

KRATKI ISTORIJAT BANKE

Vakufska banka DD Sarajevo je osnovana je u septembru 1992. godine kao privatna komercijalna banka, koja posluje na osnovnim principima savremenog bankarstva. Sjedište Banke je: Kanton Sarajevo, Sarajevo – Centar, M.Tita 13. 

Tokom svog djelovanja na području Bosne i Hercegovine, Vakfuska banka je stekla ugled uspješne i profesionalne, većinski domaće, komercijalne banke, koja širokom mrežom filijala i ekspozitura, razgranatom mrežom korespondentnih banaka u svijetu, predstavlja pouzdanog partnera svim privrednim subjektima i fizičkim licima.

U strukturi dioničkog kapitala banke privatni kapital učestvuje sa 98,10%, od čega 88,00 % kapitala je u vlasništvu domaćih pravnih i fizičkih lica, a 10,10 % kapitala ino kapital.
Ostatak kapitala (1,90%) predstavlja državni kapital.

DOSADAŠNJI RAZVOJ

U skladu sa dugoročnom poslovnom strategijom razvoja Vakufske banke DD Sarajevo, u cilju obezbjeđenja cenzusa o visini kapitala (prema zakonu) izvršeno je pripajanje dvije banke. Pripojene su MO Mostar i Depozitna banka što je rezultiralo proširenjem i unapređenjem mreže filijala i ekspozitura. Trenutno banka obavlja poslovne aktivnosti na 26 prodajnih mjesta : putem filijala u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Gračanici, Tešnju i Bihaću , ekspozitura u Sarajevu (Ferhadija, Centar 1, Novo Sarajevo, Ilidža, Ilijaš i Breza) i ekspoziture u Jelahu,  poslovnica u Konjicu, Jablanici, Bugojno, Travniku, Jajcu i Visokom i isturenim šalterima u Sarajevu šalter Titova, u Konjicu šalter Partizanovo, u Mostaru šalter Stari Most, Šalter Potoci , u Donjem Vakufu šalter Donji Vakuf, u Vitezu šalter Stari Vitez. U 2007. godini realizovana je i 100% uspješno okončana emisija dionica putem zatvorene prodaje, u iznosu od 35,0 miliona KM, tako da sada dionički kapital Banke iznosi KM 44.010.000,00.

POUZDAN POSLOVNI PARTNER

Kao jedna od vodećih privatnih komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini, sa jakom finansijskom strukturom, širokom mrežom filijala i ekspozitura, razgranatom mrežom korespondentnih banaka u svijetu, dobro izgrađenog profesionalnog i predanog odnosa prema klijentima, te širokom bazom klijenata, Vakufska banka DD Sarajevo nudi pouzdano, jako i stabilno partnerstvo svim privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu, kao i svim potencijalnim investitorima.

PROIZVODI I USLUGE

Vakufska banka DD Sarajevo nudi široku lepezu proizvoda i usluga:

 • Sve vrste depozitnih poslova
 • Kreditiranje
 • Devizni i devizno-valutni poslovi
 • Finansiranje domaće i međunarodne trgovine (garancije, akreditivi i dr.)
 • Obavljanje poslova unutrašnjeg i vanjskog platnog prometa
 • Investiciono bankarstvo
 • Otkup mjenica i čekova
 • Mjenjački poslovi
 • Komisioni poslovi
 • Kupoprodaja vrijednosnih papira
 • Izdavanje vrijednosnih papira i kartica
 • Finansijski konsulting
 • Kartično poslovanje
 • Elektronsko bankarstvo
 • Ostale usluge

NOVI PROIZVODI I USLUGE

Vakufska banka DD Sarajevo konstantno radi na unapređenju kvalitete postojećih proizvoda i usluga ko i uvođenju novih. Više informacija o ovim i drugim aktivnostima možete pogledati na ovoj web stranici.

Objavljeni podaci su djelimični podaci promjenljive kategorije i imaju informativni karakter, te stoga nisunužno službeni i obavezujući podaci Banke. Potpuni podaci se mogu dobiti u bilo kojoj jedinici unutar poslovne mreže Banke.