Tekući Računi

Otvaranjem tekućeg računa omogućen Vam je brz i efikasan pristup Vašim sredstvima kod Banke.

Da bi ste otvorili tekući račun potrebno je da donesete dokumenat kojim potvrđujete stalni prihod- uplatu na račun i identifikacioni dokumenat (lična karta, pasoš ili neki drugi dokument na osnovu kojeg možemo utvrditi Vaš identitet).

Klijentima koji preko naše banke primaju platu ili imaju redovni mjesečni priliv, banka omogućava korištenje revolving kredita po tekućem računu (LIMIT).

Nudimo plaćanje režijskih troškova putem trajnog naloga, što planirano vrijeme provedeno u Banci možete iskoristiti za završavanje drugih obaveza.

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca Federacije Bosne i Hercegovine, sve uplatne transakcije gotovine, za domaća i strana fizička lica, čija uplata iznosi 30.000 KM i više, su predmet prijavljivanja nadležnoj instituciji od strane Banke.

Obavještenje o postupanju Vakufske banke d.d. Sarajevo sa neaktivnim računima fizičkih lica