Uprava bankeDamir Sokolović
Direktor
 

Elma Zukić
Izvršni direktor

 

Emir Bektešević 
Izvršni direktor

 

Edina Vuk
Izvršni direktor