Uprava bankeEmir Bektešević
Vršilac dužnosti predsjednika Uprave
 

Elma Zukić
Izvršni direktor

 

Edina Vuk
Izvršni direktor