Odbor za reviziju

Ime i prezime Status
Esmir Krnić predsjednik
Dženana Muhić član
Elvira Šabić član
Edin Gajević  član
Biljana Ekinović član