Dugoročni krediti

 

Nenamjenski krediti KEŠ KREDIT za široku potrošnju

 • Iznos kredita do 50.000,00 KM uz polisu osiguranja
 • Rok otplate do 10 godina
 • Fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita: od 5,55% na godišnjem nivou

Visina kamatne stope zavisi od roka otplate kredita i od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom

 

 

Dugoročni KEŠ kredit do 10 godina - primjer mjesečnih anuiteta

Iznos kredita u KM

3 godine

5 godine

7 godine

10  godine

5.000,00

151,09

96,18

74,22

57

10.000,00

302,18

192,35

148,45

114,01

20.000,00

604,37

384,71

296,89

226,99

30.000,00

906,55

577,06

445,37

340,49

50.000,00

1.510,92

961,77

742,23

570,03

 

 

(EKS 7,50% - izračunata na maksimalni iznos kredita i rok otplate, uz nominalnu kamatnu stopu 6,59% sa svim troškovima: redovne i interkalarne kamate, troškovima obrade zahtejva, vođenje kreditnog računa,ovjere dokumenata, troškovima CRK izvještaja i polise osiguranja kredita)

 

 

Nenamjenski krediti KEŠ KREDIT za penzionere

 • Iznos kredita do 20.000,00 KM uz polisu osiguranja
 • Rok otplate do 7 godina
 • Fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita: od 7,70%  na godišnjem nivou

Visina kamatne stope zavisi od roka otplate kredita i od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom

 

  

 (EKS 10,92% - izračunata na maksimalni iznos kredita i rok otplate, uz nominalnu kamatnu stopu 8,49% sa svim troškovima: redovne i interkalarne kamate, troškovima obrade zahtejva, vođenje kreditnog računa,ovjere dokumenata, polise osiguranja kredita, troškovima CRK izvještaja,vođenja paketa računa za cijeli period otplate kredita)

 

 

ZAMJENSKI KREDIT za refinansiranje postojećih obaveza bez hipoteke Gotovinski kredit namjenjen za otplatu jedne ili više obaveza u Banci i/ili drugim finansijskim institucijama, uz odobravanje dodatnih novčanih sredstva

 

 • Iznos kredita do 50.000,00 KM uz polisu osiguranja
 • Rok otplate do 10 godina
 • Fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita: od 5,55% na godišnjem nivou

Visina kamatne stope zavisi od roka otplate kredita i od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom
 


 

 

 (EKS 7,39% - izračunata na maksimalni iznos kredita i rok otplate, uz nominalnu kamatnu stopu 6,45% sa svim troškovima: redovne i interkalarne kamate, troškovima obrade zahtejva, vođenje kreditnog računa,ovjere dokumenata, troškovima CRK izvještaja i polise osiguranja kredita)

 

 

 

ZAMJENSKI KREDIT za penzionere

 

 • Iznos kredita do 20.000,00 KM uz polisu osiguranja
 • Rok otplate do 7 godina
 • Fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita: od 7,50% na godišnjem nivou

Visina kamatne stope zavisi od roka otplate kredita i od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom
 

 

 

(EKS 9,61% - izračunata na maksimalni iznos kredita i rok otplate, uz nominalnu kamatnu stopu 7,90% sa svim troškovima: redovne i interkalarne kamate, troškovima obrade zahtejva, vođenje kreditnog računa,ovjere dokumenata, polise osiguranja kredita, troškovima CRK izvještaja,vođenja paketa računa za cijeli period otplate kredita)

 

STAMBENI KREDIT na rok otplate do 25 godina uz fiksnu kamatnu stopu

 Namjenski kredit za kupovinu postojeće ili stambene jedinice u izgradnji uz mogućnost uvećanja iznosa kredita do 15% bez obaveze dokazivanja namjene

 

 • Iznos kredita do 200.000,00 KM
 • Rok otplate do 25 godina
 • Obezbjeđenje kredita je hipoteka na nekretnini u omjeru 1,00 : 1,50
 • Fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita: od 4,00% na godišnjem nivou

Visina kamatne stope zavisi od roka otplate kredita i od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom

 

 

(EKS 5,71% - izračunata na maksimalni iznos kredita i rok otplate, uz nominalnu kamatnu stopu 5,30% sa svim troškovima: redovne i interkalarne kamate, troškovima obrade zahtejva, vođenje kreditnog računa,ovjere dokumenata, polise osiguranja nekretnine,troškovima notara i procjene vrijednosti nekretnine, troškovima CRK izvještaja,vođenja tekućeg računa za cijeli period otplate kredita)

 

HIPOTEKARNI KEŠ KREDIT na rok otplate do 20 godina uz fiksnu kamatnu stopu

Namjenski kredit i kredit za refinansiranje nenamjenskih kredita

 

 • Iznos kredita do 200.000,00 KM
 • Rok otplate do 20 godina
 • Obezbjeđenje kredita je hipoteka na nekretnini u omjeru 1,00 : 1,50
 • Fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita: od 4,90% na godišnjem nivou

Visina kamatne stope zavisi od roka otplate kredita i od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom

 

 

(EKS 7,00% - izračunata na maksimalni iznos kredita i rok otplate, uz nominalnu kamatnu stopu 6,50% sa svim troškovima: redovne i interkalarne kamate, troškovima obrade zahtejva, vođenje kreditnog računa, ovjere dokumenata, polise osiguranja nekretnine, troškovima notara i procjene vrijednosti nekretnine, troškovima CRK izvještaja,vođenja tekućeg računa za cijeli period otplate kredita)

Ostali uslovi / Potrebna dokumentacija: 

Banka odobrava kredite fizičkim licima koja su u stalnom radnom odnosu, penzionerima, licima samostalnih profesija i dugim licima koja ispunjavaju uslove.

Dajemo vam mogućnost zaduženja po osnovu mjesečnog anuiteta do iznosa jedne polovine plate u slučajevima kada plata iznosi do KM 1.000,00. Na dijelu plate koji prelazi KM 1.000,00 mjesečno zaduženje može se provesti do iznosa od dvije trećine potraživanja.(ZIP Sl. Novine F BiH 32/03).