Kratkoročni krediti

OVERDRAFT kredit – Prekoračenje po transakcionom računu

Overdraft kredit je namjenjen za održavanje kratkoročne likvidnosti usljed neusklađenosti između priliva i odliva po transakcionom računu, kao i finansiranje obrtnog kapitala

Iznos kredita

Minimalni iznos kredita KM 2.000,00.

Maksimalni iznos kredita u zavisnosti od zahtjeva klijenta, svrhe finansiranja,           klijentovog finansijskog stanja, ponuđenih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.

 

Rok kredita

Maksimalno do 12 mjeseci.

Naknade

Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd    Sarajevo

Kamata

Prema Odluci o kamatama za poslove koje obavlja Vakufske banke dd Sarajevo

Isplata/Korišćenje

Korisniku kredita odobrena sredstva se stavljaju na raspolaganje po ispunjenju uslova predviđenih Ugovorom. Korištenje sredstava vrši bez slanja zahtjeva za puštanje i povrat sredstava se vrši automatski zavisno od stanja na transakcionom računu

 

 

Revolving kredit

Revolving kredit vam omogućava korištenje kreditnih sredstava u skladu s potrebama vašeg poslovanja, a u svrhu održavanja likvidnosti i finansiranja povremenih potreba za dodatnim obrtnim sredstvima.

Iznos kredita

Minimalni iznos kredita KM 2.000,00.

Maksimalni iznos kredita u zavisnosti od zahtjeva klijenta, svrhe finansiranja,           klijentovog finansijskog stanja, ponuđenih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.

 

Rok kredita

Do 12 mjeseci, u izuzetnim slučajevima i do 24 mjeseca

Naknade

Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd    Sarajevo

Kamata

Prema Odluci o kamatama za poslove koje obavlja Vakufske banke dd Sarajevo

Isplata/Korišćenje

Sukcesivno, uz obavezu revolviranja kreditnih sredstava. Sredstva su Korisniku kredita raspoloživa na osnovu zahtjeva za povlačenje sredstava u roku trajanja kredita.

 

 

Krediti za finansiranje obrtnog kapitala       

Ovaj kredit je namjenjen finansiranju obrtnog kapitala, održavanja tekuće likvidnosti i za finansiranje ugovorenog posla.

Iznos kredita

Minimalni iznos kredita KM 2.000,00.

Maksimalni iznos kredita u zavisnosti od zahtjeva klijenta, svrhe finansiranja,           klijentovog finansijskog stanja, ponuđenih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.

 

Rok kredita

Minimalno 45 dana

Maksimalno 12 mjeseci

Naknade

Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd    Sarajevo

Kamata

Prema Odluci o kamatama za poslove koje obavlja Vakufske banke dd Sarajevo

Način otplate

 • Jednokratno/sukcesivno do dospijeća
 • jednaki mjesečni anuiteti
 • (ne)jednake mjesečne rate
 • Iznos rate prilagođen sezonskim poslovim

 

Kredit za finansiranje izvoza

Temeljna svrha ove vrste kredita je finansiranje izvoza roba i usluga, pri čemu su rokovi korištenja i vraćanja kredita prilagođavaju konkretnoj transakciji, odnosno izvoznom poslu koji se finansira.

Iznos kredita

Minimalni iznos kredita KM 2.000,00.

Maksimalni iznos kredita u zavisnosti od zahtjeva klijenta, svrhe finansiranja,           klijentovog finansijskog stanja, ponuđenih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.

 

Rok kredita

Minimalno 90 dana

Maksimalno 12 mjeseci

Naknade

Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd    Sarajevo

Kamata

Prema Odluci o kamatama za poslove koje obavlja Vakufske banke dd Sarajevo

Način otplate

 • Jednokratno/sukcesivno do dospijeća
 • jednaki mjesečni anuiteti
 • (ne)jednake mjesečne rate
 • Iznos rate prilagođen sezonskim poslovim

 

Kredit za finansiranje nabavke stalnog/ih sredstva/tava

Finansiranje osnovnih sredstava: za kupovinu i/ili izgradnju poslovnih prostora/adaptaciju postojećih, za nabavku vozila i/ili opreme potrebne za obavljanje registrovane djelatnosti, za refinansiranje ranije uzetih kredita i započetih investicija i za finansiranje stjecanja dionica i vlasničkih udjela u drugim preduzećima.

Iznos kredita

Minimalni iznos kredita KM 5.000,00.

Maksimalni iznos kredita u zavisnosti od zahtjeva klijenta, svrhe finansiranja,           klijentovog finansijskog stanja, ponuđenih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke.

Rok kredita

Maksimalno do 12 mjeseci.

Naknade

Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd    Sarajevo

Kamata

Prema Odluci o kamatama za poslove koje obavlja Vakufske banke dd Sarajevo

Način otplate

 • Jednokratno/sukcesivno do dospijeća
 • jednaki mjesečni anuiteti
 • (ne)jednake mjesečne rate
 • Iznos rate prilagođen sezonskim poslovim