Kratkoročno finansiranje

Krediti za finansiranje obrtnog kapitala

Iznos kredita - U zavisnosti od svrhe finansiranja, klijentovog finansijskog stanja, ponuđenih instrumenata obezbjeđenja i ostalih pokazatelja prema odluci Banke

Rok kredita - Maksimalno 12 mjeseci

Naknade - Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo LINK

Kamata - Visina kamatne stope: Prema važećoj Odluci o kamatama Vakufske banke dd Sarajevo LINK

Način otplate

  • Jednokratno/sukcesivno do dospijeća
  • jednaki mjesečni anuiteti
  • (ne)jednake mjesečne rate
  • Iznos rate prilagođen sezonskim poslovim

 

Revolving kredit

Iznos kredita - U skladu sa ocjenom kreditne sposobnosti, internim aktima Banke i zakonskom regulativom

Rok kredita - Do 12 mjeseci, u izuzetnim slučajevima do 36 mjeseci

Naknade - Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo LINK

Kamata - Visina kamatne stope: Prema važećoj Odluci o kamatama Vakufske banke dd Sarajevo LINK

Isplata/Korišćenje Obaveza revolviranja

 

Kredit za finansiranje izvoza

Iznos kredita - U skladu sa ocjenom kreditne sposobnosti i zakonskom regulativom

Rok kredita - Maksimalno 12 mjeseci

Naknade - Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo

Kamata - Visina kamatne stope: Prema važećoj Odluci o kamatama Vakufske banke dd Sarajevo

Način otplate

  • Jednokratno/sukcesivno do dospijeća
  • jednaki mjesečni anuiteti
  • (ne)jednake mjesečne rate
  • Iznos rate prilagođen sezonskim poslovim