Žiro Računi

Pored tekućeg računa, našim klijentima stoji na raspolaganju i žiro račun preko kojeg takođe mogu obaviti transfer novca u slučaju jednokratnih prihoda, tzv. Naplate po osnovu honorarnog angažovanja.

Da bi ste otvorili žiro račun potrebno je da donesete dokumenat kojim potvrđujete stalni prihod- uplatu na račun i identifikacioni dokumenat (lična karta, pasoš ili neki drugi dokument na osnovu kojeg možemo utvrditi Vaš identitet).

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca Bosne i Hercegovine, sve uplatne transakcije gotovine, za domaća i strana fizička lica čija uplata iznosi 30.000 KM i više, predmet su prijavljivanja nadležnoj instituciji od strane Banke.