Korespodentne banke

Zemlja

Banka

SWIFT Code

Valuta

Broj računa

 

Austria

 

BAWAG P.S.K. 
(FORMERLY BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT  AG)
Vienna 1010

BAWAATWW

EUR

00118800079

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Vienna 1011

BKAUATWW

EUR

126-154672/02 

Croatia

ZAGREBAČKA BANKA  DD
10000 Zagreb

ZABAHR2X

EUR
CHF
AUD
CAD
HRK

1900001677-978
1900001677-756
1900001677-036
1900001677-124
1900001685-191

Germany

COMMERZBANK AG

60261 Frankfurt Am Main

COBADEFF

EUR
GBP
CHF

4008768137 01
4008768137 00
4008768137 00

 

Slovenia

 

ABANKA DD
1517 Ljubljana

ABANSI2X

EUR
USD

SI56051001010004616
SI56051001010004616

NOVA LJUBLJANSKA BANKA  DD
1520 Ljubljana

LJBASI2X

EUR

81800-04030/08

Sweden

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 
106 40 Stockholm

ESSESESS

SEK
EUR

SE7450000000052018507095
SE3450000000055528202264

Turkey

AKTIF YATIRIM BANKASI

A.S.

34000 Istanbul

CAYTTRIS

USD

TR880014300000000002499629

 

Instrukcije za uplate iz inostranstva

Jednako je lako i dostupno za bilo koju banku na svijetu da uradi uplatu za korisnike koji posjeduju račun u Vakufskoj banci DD Sarajevo. Ova usluga je takođe dostupna za korisnike koje ne posjeduju račune u našoj banci.
Uplata iz inostranstva se može uraditi samo u određenim valutama: USD, EUR, CHF ili GBP. Bilo koja druga valuta mora biti konvertovana u jednu od gore navedenih valuta od strane banke koja vrši uplatu.

Bosanska konvertibilna marka (KM) ima fiksni mjenjački kurs za EUR.
1 KM = 0.511292 EUR 1 EUR = 1.95583 KM

Jednostavno dajte svojoj banci slijedeće instrukcije i oni će uraditi sve ostalo:

KORESPONDENTNA BANKA
(INTERMEDIARY BANK) 
 
(Molimo pogledajte našu listu korespondenata)
Primjer:
COMMERZBANK  AG
Frankfurt Am Main, Germany

SWIFT Code: COBADEFF

BANKA KORISNIKA
(BENEFICIARY'S BANK)

VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
Maršala Tita 13 , 71000 Sarajevo , Bosnia and Herzegovina
SWIFT Code: VAKUBA22

KORISNIK

•  Ime i prezime osobe ili Naziv kompanije, adresa i broj računa kod Vakufske banke 
•  Ili za lica koji nemaju račun u banci molimo da navedete:
Ime i prezime osobe ili Naziv kompanije, adresu, telefon i ako je moguće broj ličnog dokumenta (npr. broj pasoša, lične karte)

Ukoliko želite neke dodatne informacije u pogledu uplata iz insotranstva, molimo da nas posjetite u jednoj od naših filijala ili nas kontaktirajte na: 
Tel:  + 387 33 280 175
Fax: + 387 33 280 176
E-mail: devizno@vakuba.ba