Korespodentne banke

 

Country
Zemlja

Bank
Banka

SWIFT Code

Currency
Valuta

Account Number
Broj računa

 

Austria

 

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
Vienna 1011

BKAUATWW

EUR

126-154672/02 EUR
 

Croatia

ZAGREBAČKA BANKA  DD
10000 Zagreb

ZABAHR2X

EUR
HRK
CHF
AUD
CAD
NOK               
DKK
GBP

HR7923600001900001677
HR5723600001900001685
HR7923600001900001677
HR7923600001900001677
HR7923600001900001677
HR7923600001900001677
HR7923600001900001677
HR7923600001900001677

Turkey

AKTIF YATIRIM BANKASI

A.S.

34000 Istanbul

CAYTTRIS

 

EUR

TR880014300000000002499629

TR710014300000000005794443

Germany

KT BANK AG

60327 Frankfurt

KTAGDEFF EUR DE55502345000300220020

 

Instrukcije za uplate iz inostranstva

Jednako je lako i dostupno za bilo koju banku na svijetu da uradi uplatu za korisnike koji posjeduju račun u Vakufskoj banci DD Sarajevo. Ova usluga je takođe dostupna za korisnike koje ne posjeduju račune u našoj banci.
Uplata iz inostranstva se može uraditi samo u određenim valutama: USD, EUR, CHF ili GBP. Bilo koja druga valuta mora biti konvertovana u jednu od gore navedenih valuta od strane banke koja vrši uplatu.

Bosanska konvertibilna marka (KM) ima fiksni mjenjački kurs za EUR.
1 KM = 0.511292 EUR 1 EUR = 1.95583 KM

Jednostavno dajte svojoj banci slijedeće instrukcije i oni će uraditi sve ostalo:

KORESPONDENTNA BANKA
(INTERMEDIARY BANK) 
 
(Molimo pogledajte našu listu korespondenata)
Primjer:
UNICREDIT BANK AUSTRIA
WIEN, AUSTRIA

SWIFT Code: BKAUATWW

BANKA KORISNIKA
(BENEFICIARY'S BANK)

VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
Maršala Tita 13 , 71000 Sarajevo , Bosnia and Herzegovina
SWIFT Code: VAKUBA22

KORISNIK

•  Ime i prezime osobe ili Naziv kompanije, adresa i broj računa kod Vakufske banke 
•  Ili za lica koji nemaju račun u banci molimo da navedete:
Ime i prezime osobe ili Naziv kompanije, adresu, telefon i ako je moguće broj ličnog dokumenta (npr. broj pasoša, lične karte)

Ukoliko želite neke dodatne informacije u pogledu uplata iz insotranstva, molimo da nas posjetite u jednoj od naših filijala ili nas kontaktirajte na: 
Tel:  + 387 33 280 175
Fax: + 387 33 280 176
E-mail: devizno@vakuba.ba

 

24sata smrtovnice