FATCA

Postupanje Vakufske banke dd Sarajevo prema FATCA propisima

Obavještavamo vas da je Vakufska banka dd Sarajevo registrovana kod Porezne uprave SAD - IRS (Internal Revenue Service)sa FATCA statusom:
Participating Financial Institution not covered by an IGA
GIIN: Y46PJQ.99999.SL.070

Foreign Acount Tax Compliance Act ( FATCA) predstavlja propis Sjedinjenih Američkih država koji je  donesen i usvojen 18.03.2010. godine, a čija je primjena  stupila na snagu 01.07.2014. godine. Vakufska banka dd Sarajevo je preuzela obavezu postupanja po Foreign Account Tax Compliance Act -(FATCA) propisima SAD-a. Obaveza podrazumijeva saradnju sa U.S. poreznim vlastima (IRS-Internal Revenue Service) i dostavljanje podataka o klijentima koji imaju „U.S. status“, odnosno, na koje se odnose FATCA propisi. Propisi se primjenjuju na pravna i fizička lica kod zasnivanja i održavanja poslovnog odnosa sa Vakufskom bankom dd Sarajevo, a ukoliko se utvrdi da pravno ili fizičko lice posjeduje FATCA indicije.

Za sve dodatne informacije koje su u vezi sa primjenom FATCA propisa u poslovanju Vakufske banke dd Sarajevo možete kontaktirati FATCA officira putem e-mail-a: elmedins@vakuba.ba.

Više informacija o FATCA propisu možete naći na stranici :  www.irs.gov

FATCA obrazac: W-8BEN-E

 

24sata smrtovnice