Tarife naknada

Broj tarifnog stava VRSTA POSLA NAKNADA
S 1. DEPOZITI
S 1.1. TEKUĆI RAČUNI  
S 1.1.1. Otvaranje tekućeg računa Bez naknade
S 1.1.2. Mjesečna naknada za vođenje tekućih računa 2,99 KM
S 1.1.2.1. Mjesečna naknada za vođenje neaktivnih tekućih računa  U iznosu naknade za vođenje aktivnog tekućeg računa
S 1.1.3. Mjesečna naknada za vođenje računa za klijente značajne za banku (Specijal 2) 1,99 KM
S 1.1.4. Tekući računi za studente Bez naknade
S 1.1.5. Uplate na tekući račun Bez naknade
S 1.1.6. Isplate sa tekućeg računa Bez naknade
S 1.1.7. Izvodi (e-mail, pošta, lično na šalteru Banke) Bez naknade
S 1.1.8 Zatvaranje računa Bez naknade
S 1.1.9 Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu (limit)  
S 1.1.9.1. Obrada zahtjeva za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu 10,00 KM
S 1.1.9.2 Naknada za obnavljanje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu 10,00 KM
S 1.2. ŽIRO RAČUN  
S 1.2.1. Otvaranje žiro računa  5,00 KM
S 1.2.2. Vođenje žiro računa 3,00 KM
S 1.2.2.1. Vođenje nekativnog žiro računa  U iznosu naknade za vođenje aktivnog žiro računa
S 1.2.3. Isplata sa žiro računa Bez naknade
S 1.2.4. Uplata na žiro račun Bez naknade
S 1.2.5. Zatvaranje žiro računa Bez naknade
S 1.3. DEPOZIT PO VIĐENJU  U KM I OSTALIM VALUTAMA  
S 1.3.1 Otvaranje računa Bez naknade
S 1.3.2. Vođenje računa Bez naknade
S 1.3.3. Uplate na račun Bez naknade
S 1.3.4. Isplate sa računa Bez naknade
S 1.3.5. Zatvaranje računa Bez naknade
S 1.3.6. Isplata u slučaju da banka ne raspolaže valutom u kojoj se vodi račun Isplata u valuti koju klijent prihvata, bez provizije uz konverziju prema srednjem kursu Kursne liste Vakufske banke
S 1.4.  PAKETI PROIZVODA  
S 1.4.1. Start paket 3,99 KM
S 1.4.2. Plus paket 5,99 KM
S 1.4.3. Top paket 9,99 KM 
S 2. KREDITI
S 2.1. NENAMJENSKI KREDITI
S 2.1.1. Nenamjenski/zamjenski  kredit  
S 2.1.1.a. Naknada za obradu zahtjeva 1,5% od iznosa kredita jednokratno, min. 50,00 KM,
S 2.1.1.b. Naknada za vođenje kreditnog računa 1,50 KM mjesečno
S 2.1.2. Hipotekarni kredit  
S 2.1.2.a. Naknada za obradu zahtjeva 1,5% max.1.000,00 KM
S 2.1.2.b. Naknada za vođenje kreditnog računa 1,00 KM mjesečno
S 2.1.3. Krediti pokriveni depozitom  
S 2.1.3.a. Naknada za obradu zahtjeva 1,0% min. 50,00 KM
S 2.1.3.b. Naknada za vođenje kreditnog računa 1,50 KM mjesečno 
S 2.2. NAMJENSKI KREDITI  
S 2.2.1. Stambeni kredit  
S 2.2.1.a. Naknada za obradu zahtjeva 1,0%  max. 1.000,00 KM
S 2.2.1.b. Naknada za vođenje kreditnog računa 1,50 KM mjesečno
S 2.2.2. Brzi robni kredit  
S 2.2.2.a. Naknada za obradu zahtjeva 1,5% min. 10,00 KM
S 2.2.2.b. Naknada za vođenje kreditnog računa 2,00 KM mjesečno
S 2.3. OKVIRNE LINIJE  
S 2.3.1. Kredit za implementaciju razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja (Projekat IFAD 562-B)  
S 2.3.1.a. Naknada za obradu zahtjeva 1,0% od iznosa kredita jednokratno, min. 50,00 KM
S 2.3.1.b. Naknada za vođenje kreditnog računa u skladu sa zaključenim Ugovorom
S 2.3.2. Kredit za implementaciju razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja (Projekat IFAD 697- BA)  
S 2.3.2.a. Naknada za obradu zahtjeva 1,0% od iznosa kredita jednokratno, min. 50,00 KM
S 2.3.2.b. Naknada za vođenje kreditnog računa u skladu sa zaključenim Ugovorom
S 2.3.3. Kredit za poboljšanje životnih uvjeta na selu (Projekat IFAD LO 772-BA)  
S 2.3.3.a. Naknada za obradu zahtjeva 1,0% od iznosa kredita jednokratno,min.50,00 KM
S 2.3.3.b. Naknada za vođenje kreditnog računa u skladu sa zaključenim Ugovorom
S 2.3.4. Kredit za kupovinu nekretnina Projekta Neum  
S 2.3.4.a. naknada za obradu zahtjeva 1,0% (od sto) od iznosa kredita jednokratno, max. KM 1000,00
S 2.3.4.b. Naknada za vođenje kreditnog računa Bez naknade
S 2.4 Naknada za obradu zahtjeva za kredit, za kredite iz akcije (akcijski krediti) Definisane posebnom Odlukom odbora za sredstva i plasamane Banke
S 2.5 Naknada za izmjenu ugovorenih uslova kredita Naknada za izmjenu hipoteke 100,00 KM jednokratno        
S 2.6. PRIJEVREMENA OTPLATA KREDITA  
S 2.6.1.a. Krediti sa promjenjivom kamatnom  stopom Banka ima pravo na naknadu  za prijevremnu otplatu samo u slučaju:
-ako je  predmet kupovina nepokretnosti i ako je iznos prijevremene otplate kredita u periodu od godinu dana veći od 20.000,00 KM
U ostalim slučajevim Banka ne može uzeti naknadu za prijevremenu otplatu za kredite sa promjenjivom kamatnom stopom
S 2.6.1.b. Krediti sa fiksnom kamatnom stopom Banka ima pravo na objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu troškova kod svih kredita kod kojih je ugovorena fiksna kamatna stopa osim u slučaju;
-ako je otplata kredita izvršena od strane osigurajavajućeg društva         (slučaj smrti korisnika kredita kod kojeg je kredit obezbjeđen polisom osiguranja koja pokriva rizik smrti)
- ako je predmet kupovina nepokretnosti i ako je iznos prijevremene otplate kredita u periodu od godine dana veći od 20.000,00KM
S 2.6.1.c. Dozvoljeno prekoračenje Banka ne uzima naknadu za prijevremenu otplatu dozvoljenog prekoračenja računa
S 2.6.1.d. Naknada za prijevremenu otplatu kredita u našoj banci iz sredstava novog kredita u našoj banci bez naknade
S 2.6.2. Naknada za prijevremenu otplatu kredita iznosi najviše do 1% od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza  iz ovog Ugovora jednak ili duži od jedne godine,a ukoliko je ovaj period kraći Banka ima pravo da obračuna naknadu u iznosu od 0,5% iznosa koji se prijevremeno otplaćuje.
S 2.6.3. Naknada za prijevremenu otplatu kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao isti vraćen.
S 3. KARTIČNO POSLOVANJE
S 3.1. VISA ELECTRON  
S 3.1.2. Naknada za izdavanje Bez naknade
S 3.1.3. Godišnja članarina 5,00 KM
S 3.1.4. Naknada za izdavanje dodatne kartice 10,00 KM
S 3.1.5. Godišnja članarina za dodatnu karticu 5,00 KM
S 3.1.6. Naknada za reizdavanje osnovne kartice Bez naknade
S 3.1.7. Naknada za reizdavanje dodatne kartice 10,00 KM
S 3.1.8. Naknada za izdavanje dodatne kartice zbog gubitka, oštećenja itd. 10,00 KM
S 3.1.9 Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u Vakufske banke Bez naknade
S 3.1.10. Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u druge Banke 2,5% (od sto) min. 5,00 KM
S 3.1.11. Naknada za podizanje gotovine u inostranstvu 2,5% (od sto) min. 10,00 KM
S 3.1.12. Naknada za izdavanje novog PIN-a 10,00 KM
S 3.1.13. Naknada za kupovinu u zemlji i inostranstvu Bez naknade
S 3.1.14. Naknada za kašnjenje u plaćanju Bez naknade
S 3.1.15. Naknada za slanje izvoda poštom Bez naknade
S 3.1.16. Naknada za slanje izvoda na e-mail adresu Bez naknade
S 3.1.17. Izdavanje potvrda, ispis prometa, potvrde o stanju duga, kopije ili orginal slipa ili nekog drugog dokumenta na zahtjev klijenta 10,00KM
S 3.1.18. Troškovi slanja opomene Bez naknade
S 3.1.19. Konverzijska naknada za transakcije van BIH Bez naknade
S 3.1.20. Naknada za dopunu kartice Bez naknade
S 3.2. VISA BUSINESS  
S 3.2.1. Naknada za izdavanje 50,00 KM
S 3.2.2. Godišnja članarina 50,00 KM
S 3.2.3. Naknada za izdavanje dodatne kartice 50,00 KM
S 3.2.4. Godišnja članarina za dodatnu karticu Bez naknade
S 3.2.5. Naknada za reizdavanje osnovne kartice 30,00 KM
S 3.2.6. Naknada za reizdavanje dodatne kartice 30,00 KM
S 3.2.7. Naknada za izdavanje dodatne kartice zbog gubitka, oštećenja itd. 50,00KM
S 3.2.8. Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u Vakufske banke 1,0% (od sto) min.3,00 KM
S 3.2.9. Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u druge Banke 2,5% (od sto) min. 10,00 KM
S 3.2.10. Naknada za podizanje gotovine u inostranstvu 2,5% (od sto) min. 15,00 KM
S 3.2.11. Naknada za izdavanje novog PIN-a 10,00 KM
S 3.2.12. Naknada za kupovinu u zemlji i inostranstvu Bez naknade
S 3.2.13. Naknada za kašnjenje u plaćanju Bez naknade
S 3.2.14. Naknada za slanje izvoda poštom Bez naknade
S 3.2.15. Naknada za slanje izvoda na e-mail adresu Bez naknade
S 3.2.16. Izdavanje potvrda, ispis prometa, potvrde o stanju duga, kopije ili orginal slipa ili nekog drugog dokumenta na zahtjev klijenta 10,00KM
S 3.2.17. Troškovi slanja opomene Bez naknade
S 3.2.18. Konverzijska naknada za transakcije van BIH Bez naknade
S 3.2.19. Naknada za dopunu kartice Bez naknade
S 3.3 VISA CLASSIC CREDIT  
S 3.3.1. Naknada za izdavanje 15,00 KM
S 3.3.2. Godišnja članarina 15,00 KM
S 3.3.3. Naknada za izdavanje dodatne kartice 15,00 KM
S 3.3.4. Godišnja članarina za dodatnu karticu 10,00 KM
S 3.3.5. Naknada za reizdavanje osnovne kartice 10,00 KM
S 3.3.6. Naknada za reizdavanje dodatne kartice 10,00 KM
S 3.3.7. Naknada za izdavanje dodatne kartice zbog gubitka, oštećenja itd. 15,00KM
S 3.3.8. Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u Vakufske banke 2,5% (od sto) min. 5,00 KM
S 3.3.9 Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u druge Banke 2,5% (od sto) min. 10,00 KM
S 3.3.10. Naknada za podizanje gotovine u inostranstvu 2,5% (od sto) min. 15,00 KM
S 3.3.11. Naknada za izdavanje novog PIN-a 10,00 KM
S 3.3.12. Naknada za kupovinu u zemlji i inostranstvu Bez naknade
S 3.3.13. Naknada za kašnjenje u plaćanju 10,00 KM
S 3.3.14. Naknada za slanje izvoda poštom Bez naknade
S 3.3.15. Naknada za slanje izvoda na e-mail adresu Bez naknade
S 3.3.16. Izdavanje potvrda, ispis prometa, potvrde o stanju duga, kopije ili orginal slipa ili nekog drugog dokumenta na zahtjev klijenta 10,00 KM
S 3.3.17. Troškovi slanja opomene Bez naknade
S 3.3.18. Konverzijska naknada za transakcije van BIH Bez naknade
S 3.3.19 Naknada za dopunu kartice Bez naknade
S 3.4 VISA INSTALLMENT-KARTICA NA RATE  
S 3.4.1 Naknada za izdavanje (jednokratno za 3 godine) 20,00KM
S 3.4.2. Godišnja članarina 0,00 KM
S 3.4.3 Naknada za izdavanje dodatne kartice 20,00 KM
S 3.4.4. Godišnja članarina za dodatnu karticu Bez naknade
S 3.4.5. Naknada za reizdavanje osnovne kartice 20,00 KM
S 3.4.6. Naknada za reizdavanje dodatne kartice 20,00 KM
S 3.4.7. Naknada za izdavanje dodatne kartice zbog gubitka, oštećenja itd. 20,00 KM
S 3.4.8. Naknada za vođenje računa mjesečno 4,99 KM
S 3.4.9. Naknada za podizanje gotovine na POS terminalu i bankomatima Vakufske i drugih banaka 2,5% min. 10,00KM
S 3.4.10. Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u druge Banke 2,5% min. 10,00KM
S 3.4.11. Naknada za podizanje gotovine u inostranstvu 2,5% min. 10,00KM
S 3.4.12. Naknada za izdavanje novog PIN-a 10,00 KM
S 3.4.13. Naknada za kupovinu u zemlji i inostranstvu Bez naknade
S 3.4.14. Naknada za kašnjenje u plaćanju Bez naknade
S 3.4.15. Naknada za slanje izvoda poštom Bez naknade
S 3.4.16. Naknada za slanje izvoda na e-mail adresu Bez naknade
S 3.4.17. Izdavanje potvrda, ispis prometa, potvrde o stanju duga, kopije ili orginal slipa ili nekog drugog dokumenta na zahtjev klijenta 10,00 KM
S 3.4.18. Troškovi slanja opomene Bez naknade
S 3.4.19. Konverzijska naknada za transakcije van BIH Bez naknade
S 3.4.20. Naknada za dopunu kartice Bez naknade
S 3.5. VISA PREPAID  
S 3.5.1. Naknada za izdavanje Bez naknade
S 3.5.2. Godišnja članarina 15,00 KM jednokratno za 2 godine
S 3.5.3. Naknada za izdavanje dodatne kartice zbog gubitka, oštećenja itd. 10,00 KM
S 3.5.4. Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u Vakufske banke 2,0% min.2,00 KM
S 3.5.5. Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u druge Banke 2,5% (od sto) min. 5,00 KM
S 3.5.6. Naknada za podizanje gotovine u inostranstvu Bez izmjena
S 3.5.7. Naknada za izdavanje novog PIN-a 10,00 KM
S 3.5.8. Naknada za kupovinu u zemlji i inostranstvu Bez naknade
S 3.5.9. Naknada za kašnjenje u plaćanju Bez naknade
S 3.5.10. Naknada za slanje izvoda poštom Bez naknade
S 3.5.11. Naknada za slanje izvoda na e-mail adresu Bez naknade
S 3.5.12. Izdavanje potvrda, ispis prometa, potvrde o stanju duga, kopije ili orginal slipa ili nekog drugog dokumenta na zahtjev klijenta 10,00 KM
S 3.5.13. Troškovi slanja opomene Bez naknade
S 3.5.14. Konverzijska naknada za transakcije van BIH 1 % od iznosa
S 3.5.15. Naknada za dopunu kartice 0,5% bez obzira na iznos
S 4. NEUTRALNI POSLOVI
S 4.1 ELEKTRONSKO BANKARSTVO  
S 4.1.1. Naknade za pristup i održavanje sistema  
S 4.1.2. Pristup sistemu – putem GSM token i certifikata Bez naknade 
S 4.1.3. Mjesečna naknada za korištenje usluga  3,00 KM
S 4.1.4. Izmjena podataka u sistemu (ime i/ili adresa) od strane Banke Bez naknade 
S 4.1.5. Ponovno generisanje lozinke od strane Banke 5,00 KM
S 4.1.6. Naknada za zatvaranje/otkaz usluge elektronskog bankarstva  10,00 KM 
S 4.1.7. SMS USLUGA  
S 4.1.7.1. Naknada za korištenje  1,50 KM mjesečno 
S 4.1.8. Naknada za platne transakcije  
S 4.1.8.1. Plaćanje u korist računa kod Vakufske banke dd Sarajevo (INTRA transakcija)Brisati 0,50 KM
S 4.1.8.2. Interne transakcije u KM valuti između računa istog klijenta  Bez naknade 
S 4.1.8.3. Plaćanje putem RTGS-a 4,00 KM
S 4.1.8.4. Plaćanje putem žiro kliringa 0,79 KM
S 4.1.8.5. Prenos rate kredita u Banci Bez naknade
S 4.2 TRAJNI NALOG  
S 4.2.1. Aktiviranje trajnog naloga Bez naknade
S 4.2.2. Prenos sredstava u korist računa unutar istog  klijenta  kod Vakufske banke dd Sarajevo  Bez naknade
S 4.2.3. Plaćanje u korist računa u okviru  banke Do 500,00 KM - 0,50
Preko 500,00 KM – 0,1% na iznos 
min.   KM 1,00
maks.KM 5,00
S 4.2.4. Plaćanje ili prenos sredstava u drugu banku u zemlji (UPP) 1,00 KM do          500,00 KM 
2,00 KM preko     500,00 KM 
5,00 KM preko10.000,00 KM
S 4.2.5. Prenos rate kredita u Banci Bez naknade
S 5. PLATNI PROMET
S 5.1 PLATNI PROMET U ZEMLJI  
S 5.1.1. Uplata po AD HOC poslovima  
S 5.1.2 U korist računa kod drugih banaka  
S 5.1.3. Žiro kliring 1,20 KM do 500,00 KM 
2,20 KM preko 500,00 KM
S 5.1.4. RTGS 6,00 KM
S 5.1.5. Plaćanje u korist računa u okviru banke (INTRA transakcije) 1,00 KM
S 5.1.6. Izdavanje Potvrde o izvršenoj platnoj transakciji 5,00 KM po potvrdi
S 5.2 VANJSKI PLATNI PROMET  
S 5.2.1. LORO DOZNAKE (prilivi)  
S 5.2.2 Obrada priliva u korist deviznih računa (ino doznaka) 1,0% (od sto) na iznos min.10,00KM
S 5.2.3 Obrada priliva u korist deviznih računa po osnovu ino penzije 2,0% (od sto) na iznos min. 5,00 KM
S 5.2.4. Vođenje računa ino penzija 1,96 KM mjesečno (naknada se ne obračunava za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti po račnu)
S 5.2.5. Prijevremena isplata po prilivu 0,4%(od sto) na iznos isplate, min.30,00 KM, max.500,00 KM
S 5.2.6. Obrada priliva u korist deviznih računa po osnovu ino penzija“ u iznosu penzije do protuvrijednosti KM 10,00 Bez naknade
S 5.2.7. LORO ČEKOVI U KORIST FIZIČKIH LICA  
S 5.2.7.1. Čekovi bez pokrića koje Banka otkupljuje 3,0% (od sto) na iznos čeka, min 5,00 KM
S 5.2.7.2. Čekovi sa pokrićem  
S 5.2.7.3. Obrada i isplata čeka-ček vučen na banku 2,0% (od sto) na iznos čeka, min.3,00 KM
S 5.2.7.4. Obrada i isplata čeka-ček naplaćen inkasom 2,0% (od sto) na iznos čeka, min.10,00 KM
S 5.2.8. NOSTRO DOZNAKE (odlivi)  
S 5.2.8.1. Obrada nostro doznake (odlivi) 0,5% (od sto) na iznos odliva min.20,00 KM + 5,00 KM SWIFT
S 5.2.8.2. Hitno izvršenje doznake 0,2% (od sto) na iznos odliva, min. 20,00 KM T+O 0,2% T+1 0,1%
S 5.2.8.3. Ispravke ili otkazivanje doznake 50,00 KM + troškovi ino banke
S 5.2.8.4. Uslovne doznake 0,6% min 50,00 KM
S 5.2.8.5. Transferi po nalogu stranih fizičkih lica korisnicima u zemlji 0,2% min 20,00 KM
S 5.2.8.6. Obrada inopenzije za povrat na zahtjev nalogodavca KM protuvrijednost u visini 1,00 EUR po doznaci za penzije u protuvrijednosti u iznosu od 20,00 EUR po važećoj KL CBBiH
KM protuvrijednost u visini  4,00 EUR po doznaci, za penzije u protuvrijednosti u iznosu od 21,00 EUR do 200,00 EUR po važećoj KL CBBiH
KM protuvrijednost u visini od EUR 9,00 po doznaci za penzijeu protuvrijednosti u visini u iznosu preko EUR 200,00 po važećoj KL CBBiH
S 5.2.8.7. Transfer-povrat ino penzija u inostranstvo KM u protuvrijednosti  20,00 EUR po zahtjevu po važećoj KL CBBiH
S 5.3 PRINUDNA NAPLATA PO RJEŠENJU  
S 5.3.1. Izvršenje rješenja u cjelosti 1% / od sto/ min.20,00 max.  200,00 KM plus troškovi platnog prometa
S 5.3.2. Djelimično izvršenje rješenja 1% / od sto/ min.10,00 max. 100,00 KM plus troškovi platnog prometa
S 6. MJENJAČKI POSLOVI
S 6.1 Otkup efektive  
S 6.1.1. EUR 0,8 %
S 6.1.2. Ostale valute 0,8% min 2,00 KM
S 6.2 Prodaja efektive  
S 6.2.1. EUR 0,8%
S 6.2.1 Ostale valute 0,8% min. 2 ,00 KM
S 6.3. Naknada za zamjenu pohabanih, oštećenih i  povučenih novčanica u KM valuti Bez naknade
S 6.4. Fizički oštećene ostale valute 10% min 2,00 KM
S 6.5. Otkup i prodaja efektive putem ovlaštenog mjenjača U skladu sa  potpisanim ugov. sa ovlaštenim mjenjačem
S 7. BEZGOTOVINSKE  KONVERZIJE
S 7.1. Konverzija KM/ EUR i obratno 0,2%  min 2,00 KM
S 7.2. Konverzija za ostale valute 0,8%  min  2,00 KM
S 7.3. Konverzija u svrhu ugovaranja oročenog depozita ili ugovaranja namjenski oročenog depozita (samo za uplatu početnog iznosa oročenja) Bez naknade
S 7.4. Konverzija ako su sredstva koja se konvertuju minimalno 10 kalendarskih dana prije datuma transfera raspoloživa Bez naknade
S 7.5. Konevrzija u svrhu izmirenja obaveza u Banci Bez naknade
S 7.6. Konverzija u svrhu ino plaćanja Bez naknade
S 8. USLUGA IZNAJMLJIVANJA SEFOVA FIZIČKIM LICIMA
S 8.1. Cijena zakupa sefa  
S 8.1.1. Mali sef   3 mjeseca /20 KM
  6 mjeseci / 35 KM
12 mjeseci / 60 KM
S 8.1.2. Srednji sef   3 mjeseca /30 KM
  6 mjeseci / 50 KM
12 mjeseci / 90 KM
S 8.1.3. Veliki sef   3 mjeseca / 50 KM
  6 mjeseci /  90 KM
12 mjeseci /150 KM
S 9. OSTALI POSLOVI
S 9.1. Izdavanje potvrda 10,00 KM
S 9.2. Obračun kamata (redovne, zatezne) na zahtjev advokata, klijenta i ostalih stranaka za period do 2  godine 15,00 KM
za period preko 2 godine 20,00 KM
S 9.3. Naknade za izmjenu založnih prava  
S 9.3.1. Brisanje hipoteke u navedeni iznos izračunavaju se troškovi ovjere potpisa 50,00 KM
S 9.3.2. Brisanje založnog prava iz Registra zaloga Ministarstva pravde BiH Prema tarifi Ministarstva pravde BiH
S 9.3.3. Naknada za izdavanje saglasnosti za upis hipoteke drugog reda prioriteta u korist druge Banke 50,00 KM