Tarife naknada

Broj tarifnog stava

VRSTA POSLA

NAKNADA

S 1.

DEPOZITI

S 1.1.

TEKUĆI RAČUNI

S 1.1.1.

Otvaranje tekućeg računa

Bez naknade

S 1.1.2.

Mjesečna naknada za vođenje tekućih računa

2,99 KM

S 1.1.2.1.

Mjesečna naknada za vođenje neaktivnih tekućih računa

U iznosu naknade za vođenje aktivnog tekućeg računa

S 1.1.3.

Mjesečna naknada za vođenje računa za klijente značajne za Banku (Specijalna ponuda)

1,99 KM

S 1.1.4.

Tekući računi za studente

Bez naknade

S 1.1.5.

Uplate na tekući račun

Bez naknade

S 1.1.6.

Isplate sa tekućeg računa

Bez naknade

S 1.1.7.

Izvodi (e-mail, pošta, lično na šalteru Banke)

Bez naknade

S 1.1.8.

Zatvaranje računa

Bez naknade

S 1.1.9.

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu (limit)

S 1.1.9.1.

Obrada Zahtjeva za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

10,00 KM

S 1.1.9.2

Naknada za obnavljanje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu

10,00 KM

S 1.2.

ŽIRO RAČUN

S 1.2.1.

Otvaranje žiro računa

5,00 KM

S 1.2.2.

Vođenje žiro računa

3,00 KM

S 1.2.2.1.

Vođenje nekativnog žiro računa

U iznosu naknade za vođenje aktivnog žiro računa

S 1.2.3.

Isplata sa žiro računa

Bez naknade

S 1.2.4.

Uplata na žiro račun

Bez naknade

S 1.2.5.

Zatvaranje žiro računa

Bez naknade

S 1.3.

DEPOZIT PO VIĐENJU U KM I OSTALIM VALUTAMA

S 1.3.1

Otvaranje računa

Bez naknade

S 1.3.2.

Vođenje računa

2,99 KM

S 1.3.3.

Uplate na račun

Bez naknade

S 1.3.4.

Isplate sa računa

Bez naknade

S 1.3.5.

Zatvaranje računa

Bez naknade

S 1.3.6.

Isplata u slučaju da Banka ne raspolaže valutom u kojoj se vodi račun

Isplata u valuti koju klijent prihvata, bez provizije uz konverziju prema srednjem kursu Kursne liste Vakufske banke

S 1.4.

PAKETI PROIZVODA

S 1.4.1.

Start paket

3,99 KM

S 1.4.2.

Plus paket

5,99 KM

S 1.4.3.

Top paket

9,99 KM

S 2.

KREDITI

S 2.1.

NENAMJENSKI KREDITI

S 2.1.1.

Nenamjenski krediti ponuda A, B i C

S 2.1.1.a.

Naknada za obradu Zahtjeva

A) Za korisnike ponude A: 1,50% od iznosa kredita

B) Za korisnike ponude B i C:

- Za klijenti koji koriste paket usluga 1,60% od iznosa kredita jednokratno unaprijed minimalno 60,00 KM

- Za klijenti koji ne koriste paket usluga 2,00% od iznosa kredita jednokratno unaprijed minimalno 75,00 KM

S 2.1.1.b.

Naknada za vođenje kreditnog računa

3,00 KM mjesečno

S 2.1.1.1.

Zamjenski krediti ponuda A, B,C

S 2.1.1.1.a.

Naknada za obradu Zahtjeva

A) Za korisnike ponude A bez naknade za obradu

B) Za korisnike ponude B i C 1,00% od iznosa kredita jednokratno unaprijed

S2.1.1.1.b.

Naknada za vođenje kreditnog računa


3,00 KM mjesečno

S 2.1.2.

Hipotekarni kredit ponuda A, B i C

S 2.1.2.a.

Naknada za obradu

A) Za korisnike ponude A:

- Za klijente koji prenesu platu na tekući račun otvoren u Banci 0,80% od iznosa kredita jednokratno unaprijed maksimalno 1.000,00 KM

- Za klijente koji ne prenesu platu na tekući račun otvoren u Banci 1% od iznosa kredita jednokratno unaprijed maksimalno 1.200,00 KM

B) Za korisnike ponude B i C:

- Za klijenti koji koriste paket usluga 1,60% od iznosa kredita jednokratno unaprijed maksimalno 1.000,00 KM

- Za klijenti koji ne koriste paket usluga 2,00% od iznosa kredita jednokratno unaprijed maksimalno 1.200,00 KM

S 2.1.2.b.

Naknada za vođenje kreditnog računa

3,00 KM mjesečno

S 2.1.3.

Krediti pokriveni depozitom

S 2.1.3.a.

Naknada za obradu Zahtjeva

A) 1,00% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed, ako je zalog na „postojećem“ depozitu, minimalno 50,00 KM

B) 0,80% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed, ako je zalog na „novom“ depozitu minimalno 50,00 KM

S 2.1.3.b.

Naknada za vođenje

 kreditnog računa

1,50 KM mjesečno

S 2.2.

NAMJENSKI KREDITI

S 2.2.1.

Stambeni kredit ponuda A, B i C

S 2.2.1.a.

Naknada za obradu Zahtjeva

A) Za korisnike ponude A:

-  Za klijenti koji koriste paket usluga 0,80% od iznosa kredita jednokratno unaprijed maksimalno 1.000,00 KM

- Za klijenti koji ne koriste paket usluga 1% od iznosa kredita jednokratno unaprijed maksimalno 1.200,00 KM

B) Za korisnike ponude B i C:

- Za klijenti koji koriste paket usluga 1,30% od iznosa kredita jednokratno unaprijed maksimalno 1.000,00 KM

- Za klijenti koji ne koriste paket usluga 1,50% od iznosa kredita jednokratno unaprijed maksimalno 1.200,00 KM

S 2.2.1.b.

Naknada za vođenje kreditnog računa

3,00 KM mjesečno

S 2.2.2.

Brzi robni kredit

S 2.2.2.a.

Naknada za obradu Zahtjeva

1,50% od iznosa kredita jednokratno unaprijed

minimalno 10,00 KM

S 2.2.2.b.

Naknada za vođenje kreditnog računa

2,00 KM mjesečno

S 2.2.3.

Napomena: Status „Primarni klijent“ dodjeljuje se korisnicima koji u trenutku apliciranja za kredit imaju u korištenju jedan od Paketa proizvoda Banke.

Isti tretman mogu imati i korisnici koji u momentu apliciranja za kredit, apliciraju i za jedan od Paketa proizvoda Banke.

S 2.3.

OKVIRNE LINIJE

S 2.3.1.

Kredit za implementaciju razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja (Projekat IFAD 562-B)

S 2.3.1.a.

Naknada za obradu Zahtjeva

1,00% od iznosa kredita jednokratno,

minimalno 50,00KM

S 2.3.1.b.

Naknada za vođenje kreditnog računa

U skladu sa zaključenim Ugovorom

S 2.3.2.

Kredit za implementaciju razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja (Projekat IFAD 697- BA)

S 2.3.2.a.

Naknada za obradu Zahtjeva

1,00% od iznosa kredita jednokratno, minimalno 50,00KM

S 2.3.2.b.

Naknada za vođenje kreditnog računa

U skladu sa zaključenim Ugovorom

S 2.3.3.

Kredit za poboljšanje životnih uvjeta na selu (Projekat IFAD LO 772-BA)

S 2.3.3.a.

Naknada za obradu Zahtjeva

1,00% od iznosa kredita jednokratno, minimalno 50,00 KM

S 2.3.3.b.

Naknada za vođenje kreditnog računa

U skladu sa zaključenim Ugovorom

S 2.3.4.

Kredit za kupovinu nekretnina Projekta Neum

S 2.3.4.a.

Naknada za obradu Zahtjeva

1,00% od iznosa kredita jednokratno, maksimalno 1.000,00 KM

S 2.3.4.b.

Naknada za vođenje kreditnog računa

Bez naknade

S 2.4.

Naknada za obradu Zahtjeva za kredit, za kredite iz akcije (akcijski krediti)

Definisane posebnom Odlukom Odbora za sredstva i plasmane Banke

S 2.5.

Naknada za izmjenu ugovorenih uslova kredita

A) Naknada za izmjenu hipoteke

100,00 KM jednokratno

B) Naknada za izmjenu ostalih uslova

50,00 KM jednokratno

S 2.6.

PRIJEVREMENA OTPLATA KREDITA

S 2.6.1.a.

 Krediti sa promjenjivom kamatnom stopom

Banka ima pravo na naknadu za prijevremnu otplatu samo u slučaju:

- ako je predmet kupovina nepokretnosti i ako je iznos prijevremene otplate kredita u periodu od godinu dana veći od 20.000,00 KM.

U ostalim slučajevima Banka ne može uzeti naknadu za prijevremenu otplatu za kredite sa promjenjivom kamatnom stopom.

S 2.6.1.b.

Krediti sa fiksnom kamatnom stopom

Banka ima pravo na objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu troškova kod svih kredita kod kojih je ugovorena fiksna kamatna stopa osim u slučaju:

- ako je otplata kredita izvršena od strane osigurajavajućeg društva (slučaj smrti korisnika kredita kod kojeg je kredit obezbijeđen polisom osiguranja koja pokriva rizik smrti),

- ako je predmet kupovina nepokretnosti i ako je iznos prijevremene otplate kredita u periodu od godine dana veći od 20.000,00 KM.

S 2.6.1.c.

Dozvoljeno prekoračenje

Banka ne uzima naknadu za prijevremenu otplatu dozvoljenog prekoračenja računa.

S 2.6.1.d.

Naknada za prijevremenu otplatu kredita u našoj Banci iz sredstava novog kredita u našoj Banci

Bez naknade

S 2.6.2.

Naknada za prijevremenu otplatu kredita iznosi najviše do 1% od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ovog Ugovora jednak ili duži od jedne godine, a ukoliko je ovaj period kraći, Banka ima pravo da obračuna naknadu u iznosu od 0,5% iznosa koji se prijevremeno otplaćuje.

S 2.6.3.

Naknada za prijevremenu otplatu kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit, po Ugovoru, trebao biti vraćen.

S 3.

KARTIČNO POSLOVANJE

S 3.1.

VISA ELECTRON

S 3.1.2.

Naknada za izdavanje

Bez naknade

S 3.1.3.

Godišnja članarina

5,00 KM

S 3.1.4.

Naknada za izdavanje dodatne kartice

10,00 KM

S 3.1.5.

Godišnja članarina za dodatnu karticu

5,00 KM

S 3.1.6.

Naknada za reizdavanje osnovne kartice

Bez naknade

S 3.1.7.

Naknada za reizdavanje dodatne kartice

10,00 KM

S 3.1.8.

Naknada za izdavanje dodatne kartice zbog gubitka, oštećenja i slično

10,00 KM

S 3.1.9.

Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u Vakufske banke

Bez naknade

S 3.1.10.

Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u druge banke

2,50% od iznosa koji se podiže, min. 5,00 KM

S 3.1.11.

Naknada za podizanje gotovine u inostranstvu

2,50% od iznosa koji se podiže, min. 10,00 KM

S 3.1.12.

Naknada za izdavanje novog PIN-a

10,00 KM

S 3.1.13.

Naknada za kupovinu u zemlji i inostranstvu

Bez naknade

S 3.1.14.

Naknada za kašnjenje u plaćanju

Bez naknade

S 3.1.15.

Naknada za slanje izvoda poštom

Bez naknade

S 3.1.16.

Naknada za slanje izvoda na e-mail adresu

Bez naknade

S 3.1.17.

Izdavanje potvrda, ispis prometa, potvrde o stanju duga, kopije ili orginal slipa ili nekog drugog dokumenta na zahtjev klijenta

10,00 KM

S 3.1.18.

Troškovi slanja opomene

Bez naknade

S 3.1.19.

Konverzijska naknada za transakcije van BiH

Bez naknade

S 3.1.20.

Naknada za dopunu kartice

Bez naknade

S 3.2.

VISA BUSINESS

S 3.2.1.

Naknada za izdavanje

50,00 KM

S 3.2.2.

Godišnja članarina

50,00 KM

S 3.2.3.

Naknada za izdavanje dodatne kartice

50,00 KM

S 3.2.4.

Godišnja članarina za dodatnu karticu

Bez naknade

S 3.2.5.

Naknada za reizdavanje osnovne kartice

30,00 KM

S 3.2.6.

Naknada za reizdavanje dodatne kartice

30,00 KM

S 3.2.7.

Naknada za izdavanje dodatne kartice zbog gubitka, oštećenja i slčno

50,00 KM

S 3.2.8.

Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u Vakufske banke

1,00% od iznosa koji se podiže, min. 3,00 KM

S 3.2.9.

Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u druge banke

2,50% od iznosa koji se podiže, min.10,00 KM

S 3.2.10.

Naknada za podizanje gotovine u inostranstvu

2,50% od iznosa koji se podiže, min.15,00 KM

S 3.2.11.

Naknada za izdavanje novog PIN-a

10,00 KM

S 3.2.12.

Naknada za kupovinu u zemlji i inostranstvu

Bez naknade

S 3.2.13.

Naknada za kašnjenje u plaćanju

Bez naknade

S 3.2.14.

Naknada za slanje izvoda poštom

Bez naknade

S 3.2.15.

Naknada za slanje izvoda na e-mail adresu

Bez naknade

S 3.2.16.

Izdavanje potvrda, ispis prometa, potvrde o stanju duga, kopije ili orginal slipa ili nekog drugog dokumenta na zahtjev klijenta

10,00 KM

S 3.2.17.

Troškovi slanja opomene

Bez naknade

S 3.2.18.

Konverzijska naknada za transakcije van BiH

Bez naknade

S 3.2.19.

Naknada za dopunu kartice

Bez naknade

S 3.3.

VISA CLASSIC CREDIT

S 3.3.1.

Naknada za izdavanje

15,00 KM

S 3.3.2.

Godišnja članarina

15,00 KM

S 3.3.3.

Naknada za izdavanje dodatne kartice

15,00 KM

S 3.3.4.

Godišnja članarina za dodatnu karticu

10,00 KM

S 3.3.5.

Naknada za reizdavanje osnovne kartice

10,00 KM

S 3.3.6.

Naknada za reizdavanje dodatne kartice

10,00 KM

S 3.3.7.

Naknada za izdavanje dodatne kartice zbog gubitka, oštećenja i slično

15,00 KM

S 3.3.8.

Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u Vakufske banke

2,50% od iznosa koji se podiže, min. 5,00 KM

S 3.3.9.

Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u druge banke

2,50% od iznosa koji se podiže, min. 10,00 KM

S 3.3.10.

Naknada za podizanje gotovine u inostranstvu

2,50% od iznosa koji se podiže, min. 15,00 KM

S 3.3.11.

Naknada za izdavanje novog PIN-a

10,00 KM

S 3.3.12.

Naknada za kupovinu u zemlji i inostranstvu

Bez naknade

S 3.3.13.

Naknada za kašnjenje u plaćanju

Bez naknade

S 3.3.14.

Naknada za slanje izvoda poštom

Bez naknade

S 3.3.15.

Naknada za slanje izvoda na e-mail adresu

Bez naknade

S 3.3.16.

Izdavanje potvrda, ispis prometa, potvrde o stanju duga, kopije ili orginal slipa ili nekog drugog dokumenta na zahtjev klijenta

10,00 KM

S 3.3.17.

Troškovi slanja opomene

Bez naknade

S 3.3.18.

Konverzijska naknada za transakcije van BiH

Bez naknade

S 3.3.19.

Naknada za dopunu kartice

Bez naknade

S 3.4

VISA INSTALLMENT-KARTICA NA RATE SUPER NAŠA KARTICA

S 3.4.1

Naknada za izdavanje (jednokratno za tri godine)

20,00 KM

S 3.4.2.

Godišnja članarina

0,00 KM

S 3.4.3

Naknada za izdavanje dodatne kartice

20,00 KM

S 3.4.4.

Godišnja članarina za dodatnu karticu

Bez naknade

S 3.4.5.

Naknada za reizdavanje osnovne kartice

20,00 KM

S 3.4.6.

Naknada za reizdavanje dodatne kartice

20,00 KM

S 3.4.7.

Naknada za izdavanje dodatne kartice zbog gubitka, oštećenja i slično

20,00 KM

S 3.4.8.

Naknada za vođenje računa mjesečno

4,99 KM

S 3.4.9.

Naknada za podizanje gotovine na POS terminalu i bankomatima Vakufske banke

2,50% min. 10,00 KM

S 3.4.10.

Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u druge Banke

2,50% min. 10,00 KM

S 3.4.11.

Naknada za podizanje gotovine u inostranstvu

2,50% min. 10,00 KM

S 3.4.12.

Naknada za izdavanje novog PIN-a

10,00 KM

S 3.4.13.

Naknada za kupovinu u zemlji i inostranstvu

Bez naknade

S 3.4.14.

Naknada za kašnjenje u plaćanju

Bez naknade

S 3.4.15.

Naknada za slanje izvoda poštom

Bez naknade

S 3.4.16.

Naknada za slanje izvoda na e-mail adresu

Bez naknade

S 3.4.17.

Izdavanje potvrda, ispis prometa, potvrde o stanju duga, kopije ili orginal slipa ili nekog drugog dokumenta na zahtjev klijenta

10,00 KM

S 3.4.18.

Troškovi slanja opomene

Bez naknade

S 3.4.19.

Konverzijska naknada za transakcije van BiH

Bez naknade

S 3.4.20.

Naknada za dopunu kartice

Bez naknade

S 3.5.

VISA PREPAID

S 3.5.1.

Naknada za izdavanje

Bez naknade

S 3.5.2.

Godišnja članarina

15,00 KM jednokratno za dvije godine

S 3.5.3.

Naknada za izdavanje dodatne kartice zbog gubitka, oštećenja i slično

10,00 KM

S 3.5.4.

Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u Vakufske banke

2,00% od iznos koji se podiže, min. 2,00 KM

S 3.5.5.

Naknada za podizanje gotovine na POS-u i ATM-u druge banke

2,50% od iznosa koji se podiže, min. 5,00 KM

S 3.5.6.

Naknada za podizanje gotovine u inostranstvu

2,50% od iznosa koji se podiže, min. 5,00 KM

S 3.5.7.

Naknada za izdavanje novog PIN-a

10,00 KM

S 3.5.8.

Naknada za kupovinu u zemlji i inostranstvu

Bez naknade

S 3.5.9.

Naknada za kašnjenje u plaćanju

Bez naknade

S 3.5.10.

Naknada za slanje izvoda poštom

Bez naknade

S 3.5.11.

Naknada za slanje izvoda na e-mail adresu

Bez naknade

S 3.5.12.

Izdavanje potvrda, ispis prometa, potvrde o stanju duga, kopije ili orginal slipa ili nekog drugog dokumenta na zahtjev klijenta

10,00 KM

S 3.5.13.

Troškovi slanja opomene

Bez naknade

S 3.5.14.

Konverzijska naknada za transakcije van BiH

1,00% od iznosa

S 3.5.15.

Naknada za dopunu kartice

0,50 KM po uplati, bez obzira na iznos uplate

S 4.

NEUTRALNI POSLOVI

S 4.1

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

S 4.1.1.

Naknade za pristup i održavanje sistema

S 4.1.2.

Pristup sistemu – putem GSM token i certifikata

Bez naknade

S 4.1.3.

Mjesečna naknada za korištenje usluga

3,00 KM

S 4.1.4.

Izmjena podataka u sistemu (ime i/ili adresa) od strane Banke

Bez naknade

S 4.1.5.

Ponovno generisanje lozinke od strane Banke

5,00 KM

S 4.1.6.

Naknada za zatvaranje/otkaz usluge elektronskog bankarstva

10,00 KM

S 4.1.7.

SMS USLUGA

S 4.1.7.1.

Naknada za korištenje

1,50 KM mjesečno

S 4.1.8.

Naknada za platne transakcije

S 4.1.8.1.

Plaćanje u korist računa kod Vakufske banke (INTRA transakcija)

0,25 KM

S 4.1.8.2.

Interne transakcije u KM valuti između računa istog klijenta

Bez naknade

S 4.1.8.3.

Plaćanje putem RTGS-a

4,00 KM

S 4.1.8.4.

Plaćanje putem žiro kliringa

0,60 KM

S 4.1.8.5.

Prenos rate kredita u Banci

Bez naknade

S 4.2.

TRAJNI NALOG

S 4.2.1.

Aktiviranje trajnog naloga

Bez naknade

S 4.2.2.

Prenos sredstava u korist računa unutar istog klijenta kod Vakufske banke

Bez naknade

S 4.2.3.

Plaćanje u korist računa u okviru Banke

Iznos transakcija do 500,00 KM: 0,50 KM

Iznos transakcije preko 500,00 KM: 0,10% od iznosa

min. 1,00 KM - max. 5,00 KM

S 4.2.4.

Plaćanje ili prenos sredstava u drugu banku u zemlji (UPP)

Iznos transakcija do 500,00 KM: 1,00 KM

Iznos transakcije preko 500,00 KM – 10.000,00 KM; 2,00 KM

Iznos transakcije preko10.000,00 KM: 5,00 KM

S 4.2.5.

Prenos rate kredita u Banci

Bez naknade

S 5.

PLATNI PROMET

S 5.1.

PLATNI PROMET U ZEMLJI

S 5.1.1.

Uplata po AD HOC poslovima

S 5.1.2.

U korist računa kod drugih banaka

S 5.1.3.

Žiro kliring

Iznos transakcija do 500,00 KM: 2,00 KM

Iznos transakcije preko 500,00 KM: 2,20 KM

S 5.1.4.

RTGS

6,00 KM

S 5.1.5.

Plaćanje u korist računa u okviru Banke

(INTRA transakcije)

1,00 KM

S 5.1.6.

Izdavanje Potvrde o izvršenoj platnoj transakciji

5,00 KM po potvrdi

S 5.2.

VANJSKI PLATNI PROMET

S 5.2.1.

LORO DOZNAKE (prilivi)

S 5.2.2.

Obrada priliva u korist deviznih računa (ino doznaka)

1,00% od iznos priliva, min.10,00KM

S 5.2.3.

Obrada priliva u korist deviznih računa po osnovu ino penzije

2,00% od iznosa priliva, min. 5,00 KM

S 5.2.4.

Vođenje računa ino penzija

1,96 KM mjesečno (naknada se ne obračunava za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti po račnu)

S 5.2.5.

Prijevremena isplata po prilivu

0,40% na iznos isplate

min. 30,00 KM - max. 500,00 KM

S 5.2.6.

Obrada priliva u korist deviznih računa po osnovu ino penzija u iznosu penzije do protuvrijednosti 10,00 KM

Bez naknade

S 5.2.7.

LORO ČEKOVI U KORIST FIZIČKIH LICA

S 5.2.7.1.

Čekovi bez pokrića koje Banka otkupljuje

3,00% od iznos na čeku, min. 5,00 KM

S 5.2.7.2.

Čekovi sa pokrićem

S 5.2.7.2.1

Obrada i isplata čeka-ček vučen na Banku

2,00% od iznosa na čeku, min. 3,00 KM

S 5.2.7.2.2.

Obrada i isplata čeka-ček naplaćen inkasom

2,00% od iznosa na čeku, min. 10,00 KM

S 5.2.8.

NOSTRO DOZNAKE (odlivi)

S 5.2.8.1.

Obrada nostro doznake (odlivi)

0,50% od iznosa odliva,

min. 20,00 KM + 5,00 KM SWIFT

S 5.2.8.2.

Hitno izvršenje doznake

0,20% od iznosa odliva,

min. 20,00 KM T+0 0,20% T+1 0,10%

S 5.2.8.3.

Ispravke ili otkazivanje doznake

50,00 KM + troškovi ino banke

S 5.2.8.4.

Uslovne doznake

0,60%, min. 50,00 KM

S 5.2.8.5.

Transferi po nalogu stranih fizičkih lica korisnicima u zemlji

0,20%, min., 20,00 KM

S 5.2.8.6.

Obrada inopenzije za povrat na zahtjev nalogodavca

A) KM protuvrijednost u visini 1,00 EUR po doznaci za penzije u protuvrijednosti u iznosu od 20,00 EUR po važećoj KL CBBiH

B) KM protuvrijednost u visini 4,00 EUR po doznaci, za penzije u protuvrijednosti u iznosu od 21,00 EUR do 200,00 EUR po važećoj KL CBBiH

C) KM protuvrijednost u visini od 9,00 EUR po doznaci za penzije u protuvrijednosti u visini u iznosu preko 200,00 EUR po važećoj KL CBBiH

S 5.2.8.7.

Transfer-povrat ino penzija u inostranstvo

KM u protuvrijednosti 20,00 EUR po zahtjevu po važećoj KL CBBiH

S 5.3.

PRINUDNA NAPLATA PO RJEŠENJU

S 5.3.1.

Izvršenje rješenja u cjelosti

1,00% od iznosa na rješenju, min. 20,00 KM,

max. 200,00 KM + troškovi platnog prometa

S 5.3.2.

Djelimično izvršenje rješenja

1,00% od iznosa na rješenju, min. 10,00 KM

max. 100,00 KM + troškovi platnog prometa

S 6.

MJENJAČKI POSLOVI

S 6.1.

Otkup efektive

S 6.1.1.

EUR

0,80% od iznosa

S 6.1.2.

Ostale valute

0,80% od iznosa, min. 2,00 KM

S 6.2.

Prodaja efektive

S 6.2.1.

EUR

0,80%

S 6.2.1

Ostale valute

0,80%, min. 2,00 KM

S 6.3.

Naknada za zamjenu pohabanih, oštećenih i povučenih novčanica u KM valuti

Bez naknade

S 6.4.

Fizički oštećene ostale valute

10%, min. 2,00 KM

S 6.5.

Otkup i prodaja efektive putem ovlaštenog mjenjača

U skladu sa potpisanim ugovorom sa ovlaštenim mjenjačem

S 7.

BEZGOTOVINSKE KONVERZIJE

S 7.1.

Konverzija KM/EUR i obratno

0,20%, min. 2,00 KM

S 7.2.

Konverzija za ostale valute

0,80%, min. 2,00 KM

S 7.3.

Konverzija u svrhu ugovaranja oročenog depozita ili ugovaranja namjenski oročenog depozita (samo za uplatu početnog iznosa oročenja)

Bez naknade

S 7.4.

Konverzija ako su sredstva koja se konvertuju minimalno 10 kalendarskih dana prije datuma transfera raspoloživa

Bez naknade

S 7.5.

Konevrzija u svrhu izmirenja obaveza u Banci

Bez naknade

S 7.6.

Konverzija u svrhu ino plaćanja

Bez naknade

S 8.

USLUGA IZNAJMLJIVANJA SEFOVA FIZIČKIM LICIMA

S 8.1.

Cijena zakupa sefa

S 8.1.1.

Mali sef

3 mjeseca/20,00 KM

6 mjeseci/35,00 KM

12 mjeseci/60,00 KM

S 8.1.2.

Srednji sef

3 mjeseca/30,00 KM

6 mjeseci/50,00 KM

12 mjeseci/90,00 KM

S 8.1.3.

Veliki sef

3 mjeseca/50,00 KM

6 mjeseci/90,00 KM

12 mjeseci/150,00 KM

S 9.

OSTALI POSLOVI

S 9.1.

Izdavanje potvrda

10,00 KM

S 9.2.

Obračun kamata (redovne, zatezne) na zahtjev advokata, klijenta i ostalih stranaka

15,00 KM za obračune kamata (unazad) dvije godine

20,00 KM za obračune kamata (unazad) za period preko dvije godine

S 9.3.

Naknade za izmjenu založnih prava

S 9.3.1.

Brisanje hipoteke u navedeni iznos izračunavaju se troškovi ovjere potpisa

50,00 KM

S 9.3.2.

Brisanje založnog prava iz Registra zaloga Ministarstva pravde BiH

Prema tarifi Ministarstva pravde BiH

S 9.3.3.

Naknada za izdavanje saglasnosti za upis hipoteke drugog reda prioriteta u korist druge banke

60,00 KM

S 9.3.4.

Naknada za provjeru i ispis izvještaja iz Centralnog Registra kredita BiH

5,00 KM jednokratno, po učesniku u kreditnom procesu, a naplaćuje se u slučaju odobrenja

(krediti, kreditne kartice, limiti, paketi proizvoda koji uključuju rizične proizvode, garancije)