Krediti pokriveni depozitom

Iznos kredita

  • Prema dogovoru

Rok

  • Prema dogovoru

Kamatna stopa

  • Prema Odluci o kamatama za poslove koje obavlja Vakufske banke dd Sarajevo

Naknada za obradu kredita

  • Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka d.d. Sarajevo

Način otplate kredita

  • Jednaki mjesečni anuiteti
  • (ne)jednake mjesečne rate
  • Iznos rate prilagođen sezonskim poslovima