Krediti pokriveni depozitom

Rok

  • Prema dogovoru

Kamatna stopa

  • 2,00%( od sto) za 100% ( od sto)  depozit na koji se na obračunava kamata

Kamatna stopa

  • za 3% veća od pasivne kamate (za 100% depozit na koji se obračunava kamata)

Kamatna stopa

  • svakih 10% depozita od iznosa kredita smanjuje visinu kamatne stope za 0,50%. (za kredit dijelom pokriven depozitom - na depozit se ne obračunava kamata)

Naknada za obradu kredita

  • 1% od iznosa jednokratno, unaprijed ili min. KM 100,00