Kratkoročni Krediti

 

Nenamjenski krediti 

 • Iznos kredita: do 50.000,00 KM
 • Rok otplate: do 12 mjeseci
 • Fiksna kamatna stopa već od 4,99% na godišnjem nivou (EKS 11,37%)*
 • Kredit uz polisu osiguranja

 

Kratkoročni kredit do 12 mjeseci - primjer mjesečnih anuiteta

Iznos kredita u KM

Anuitet

3.000,00

256,81

5,000,00

428,01

10.000,00

856,03

15.000,00

1.284,04

20.000,00

1.712,06

30.000,00

2.568,09

50.000,00

4.280,14

 

 

Nenamjenski krediti za penzionere

 • Iznos kredita: do 20.000,00 KM
 • Rok: do 12 mjeseci
 • Fiksna kamatna stopa već od 5,99% na godišnjem nivou (EKS 14,13%)*
 • Kredit uz polisu osiguranja

 

Kratkoročni kredit do 12 mjeseci - primjer mjesečnih anuiteta

Iznos kredita u KM

Anuitet

1.000,00

86,06

2.000,00

172,12

3.000,00

258,18

5,000,00

430,31

7.000,00

602,43

10.000,00

860,62

15.000,00

1.290,93

20.000,00

1.721,24

 

 

 

 

*Visina nominalne kamatne stope ovisi o poslovnom odnosu klijenta sa Bankom.

Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu, naknada za obradu kreditnog zahtjev i naknada za vođenje kreditnog računa. Pored navedenih troškova u EKS ulaze troškovi instrumenata osiguranja kredita (mjenica, polisa osiguranja kredita),ovjera dokumenata,povlačenje izvještaja iz CRK, kao i svi drugi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita,ako je isto uslov odobrenja kredita.

 


 

Krediti po tekućem računu – overdraft 

 • Iznos dozvoljenog prekoračenja: u visini  do max. 5 plaća (priliva po tekućem računu)
 • Rok važenja odobrenog prekoračenja: 12 mjeseci
 • Naknada za vođenje tekućeg računa 2,99 KM mjesečno
 • Fiksna kamatna stopa: 15,00% na godišnjem nivou (EKS* 24,81% izrčunata na iznos dozvoljenog prekoračenja od 1.000,00 KM sa uključenim troškovima kamate, mjenice, ovjere dokumentacije, troškovima izvještaja iz CRK, naknade za odobrenje overdrafta i troškovima vođenja tekućeg računa). 

 

Kreditna revolving kartica

 • Iznos limita: do 5.000,00 KM
 • Rok važenja limita: 12 mjeseci
 • Naknada za izdavanje kartice: 15,00 KM ( za prvu godinu korištenja)

Fiksna kamatna stopa: 14,50% na godišnjem nivou  (EKS* 15,79% izrčunata na iznos limita od 5.000,00 KM sa uključenim troškovima kamate, mjenice, ovjere dokumentacije, troškovima izvještaja iz CRK, troškovima izdavanja kartice, troškovima članarine).