Kratkoročni Krediti

Nenamjenski krediti 

 • Iznos kredita: do KM 10.000,00 
 • Rok: do 12 mjeseci
 • Kamatna stopa:
   - za klijente banke 8,90 %(EKS* 13,08 % )
   - za ostale 9,50%( EKS* 13,76 %)
 • Obezbjeđenje:
  - do KM 5.000 jedan žirant, preko KM 5.000 dva žiranta;
  - mjenica.
 • Naknada: 1,8% od iznosa kredita, min. KM 30,00 max 500,00

Namjenski krediti za kupovinu građevinskog materijala, namještaja, tehničkih uređaja, robe trajne potrošnje kod firmi koje su klijenti banke 

 • Iznos kredita: do KM 10.000 
 • Rok: do 12 mjeseci
 • Kamatna stopa :  10,49%( EKS* 14,89%)
 • Obezbjeđenje: 
  - do KM 5.000 jedan žirant, preko KM 5.000 dva žiranta;
  - mjenica 
 • Naknada : 1,8% od iznosa kredita min. KM 30,00

Krediti BH i ino penzionerima 

 • Iznos kredita: do KM 10.000 
 • Rok: do 12 mjeseci
 • Kamatna stopa:
  - ukoliko penziju primaju preko banke 8,90%( EKS* 13,08%)
 •  Obezbjeđenje: 
  - do KM 5.000 jedan žirant, preko KM 5.000 dva žiranta;
  - mjenica 
 • Naknada :  1,8% od iznosa kredita min. KM 30,00


Krediti po tekućem računu – dozvoljeno prekoračenje 

 • Iznos kredita:- u visini 2  plaće(priliv po tekućem računu)
 • Rok: 12 mjeseci
 • Kamatna stopa :  11,10% - (EKS* 14,08%), 

 

 • Iznos kredita:- u visini do 3 plaće  plaće (priliv po tekućem računu)
 • Rok: 12 mjeseci - (EKS je urađena na bazi limita KM: 1.000,00 koji je korišten godinu dana u cijelom iznosu)
 • Kamatna stopa :  12,50% - (EKS* 15,69%) 
 • Obezbjeđenje: 
  - potpisan ugovor sa poslodavcem klijenta ili u pojedinačnim zahtjevima izjavajednog žiranta

Revolving kreditni limit za kreditnu karticu

 • Rok: 12 mjeseci
 • Kamatna stopa :  13,90% - (EKS jednaka nomonalnoj)
 • Obrada zahtjeva za kredit KM: 20,00 
 • Naknada za obnavljanje kredita KM:10,00