Akcija nenamjenskih kredita

Okrenite se bržem i efikasnijem poslovanju uz idealne kombinacije proizvoda i usluga.

Nenamjenski krediti namjenjeni su za široku potrošnju, uz posebne pogodnosti od kojih izdvajamo:

  • finansiranje čak bez žiranata i sudužnika,
  • bez troškova osiguranja,
  • fiksna kamatna stopa za sve vrijeme trajanja kredita,
  • kamatna stopa već od 4,99% NKS (7,14%EKS),
  • maksimalan rok otplate do 10 godina,
  • naknada za obradu kredita od 0,5%  (max.1 500 KM).

EKS i ukupni troškovi kredita

Primjer izračuna troškova koje će klijent platiti za kredit u iznosu od 50 000 KM sa rokom otplate 12 mjeseci i k.s. 4,99%:

  • Iznos kamate za cijeli period otplate kredita 1.361,73 KM
  • Iznos naknade za obradu kredita 500,00 KM
  • Iznos mjesečne naknade za održavanje kreditnog računa 1,00 KM
  • Trošak mjenice 5,00 KM

 

Za više informacija posjetite nas u najbližoj poslovnici (ovdje link poslovnica).

 

Vakufska banka – NAŠA BANKA, ZA VAŠE SNOVE!