Akcija stambenih kredita

Siguran ulazak u Vaš novi dom uz fiksnu kamatnu stopu za sve vrijeme trajanja kredita, čak i bez hipoteke (u zavisnosti od iznosa kredita).

Stambeni krediti su namjenjeni za kupovinu postojeće stambene jedinice, te stambene jedinice u izgradnji, a sve to uz posebne pogodnosti od kojih izdvajamo:

 • finansiranje čak bez žiranata i sudužnika,
 • bez troškova osiguranja,
 • zavisno od iznosa kredita moguće čak i bez hipoteke,
 • kamatna stopa već od 6,00% NKS (6,49% EKS),
 • maksimalan rok otplate do 15 godina,
 • naknada za obradu kredita od 0,5%  (max.1 500 KM).

EKS i ukupni troškovi kredita

Primjer izračuna troškova koje će klijent platiti za kredit u iznosu od 100 000 KM sa rokom otplate 120 mjeseci, k.s. 6,00%:

 • Iznos kamate za cijeli period otplate kredita 33.224,33 KM
 • Iznos naknade za obradu kredita 500,00 KM
 • Iznos mjesečne naknade za održavanje kreditnog računa 1,00 KM
 • Trošak mjenice 5,00 KM
 • Ova vrsta kredita zahtjeva od klijenta korištenje notarskih usluga i obavezu korištenja sudskog vještaka u procjeni tržišne vrijednosti nekretnine na kojoj će se upisati hipoteka

Za više informacija posjetite nas u najbližoj poslovnici (ovdje link poslovnica).

 

Vakufska banka – NAŠA BANKA, ZA VAŠE SNOVE!