Paketi usluga

HIT paketi - Naši paketi za Vaše snove!

 

Šta je paket usluga za fizička lica?

Paket je kombinacija finansijskih proizvoda i usluga, kreirana na način da zadovolji sve Vaše potrebe. Trošak korištenja paketa usluga ravnomjerno je raspoređen kroz cijelu godinu, jer ga plaćate po jedinstvenoj mjesečnoj naknadi, ostvarujući značajnu uštedu u odnosu na pojedinačno korištenje svih proizvoda i usluga uključenih u pojedine modele HIT paketa.

 

Za koga je namijenjen?

Paketi su namijenjeni svim fizičkim licima koja imaju tekući račun u Vakufskoj banci.

 

Koji paket odabrati?

HIT paketi usluga dostupni su u nekoliko različitih modela:

  • Start
  • Plus
  • Top

Ukoliko ste u nedoumici koji model izabrati naši zaposlenici će Vas rado savjetovati i uputiti u izbor modela koji najviše odgovara Vašim potrebama.

 

Mjesečna naknada za korištenje HIT paketa usluga:

 

  • Start 4,99 KM
  • Plus 6,99 KM
  • Top 10,99 KM

 

Korištenjem HIT paketa usluga ostvarujete uštede i posebne popuste za korištenje svih proizvoda i usluga sadržanih u paketima u odnosu na pojedinačno korištenje istih.

 

Kako možete aplicirati za HIT pakete usluga?

Potpisivanjem zahtjeva u najbližoj poslovnici Vakufske banke.

 

 

Pregled proizvoda i usluga uključenih u svaki model HIT paketa računa.

 

 

Ostvarite uštede koristeći proizvode i usluge koje su Vam sadržane u paketu!