Transakcijski račun

Otvaranje i vođenje transakcionog računa

Transakcijski račun se koristi za prilive i izvršenje platnih transakcija (redovni računi, računi dijelova pravnih lica, računi izdvojenih sredsstava, računi javnih prihoda)

Transakcioni račun se otvara i vodi u KM.

Preduslovi:

  • Pismeni zahtjev za otvaranje transakcijskog računa,
  • Potpisan Ugovor o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslovanja platnog prometa u zemlji,

Dokumentacija

  • Svu neophodnu dokumentaciju za otvaranje računa se nalazi u prilogu zahtjeva za otvaranje računa

 

Obraci za otvaranje transakcionog računa: