Sefovi

Stavite svoje vrijednosti na sigurno mjesto!

Sefovi Vakufske banke garantuju vam apsolutnu sigurnost, diskreciju i pouzdanost.

Ko može koristiti sef?

  • Punoljetno fizičko lice – uz mogućnost davanja punomoći drugom fizičkom licu za upotrebu sefa.

Koji su dokumenti potrebni za zakup sefa?

 

Dokumenti potrebni za zakup sefa za fizička lica su:

 

  • kopija lične karte,
  • kopija CIPS prijave,
  • potpisan Zahtjev za korištenje sefa.

 

 

Trajanje zakupa i veličina sefa

Ovisno o Vašim potrebama, možete odabrati veličinu sefa koja Vam najviše odgovara kao i period najma od 3 mjeseca do 1 godine.

U nastavku Vam dajemo kratke informacije o veličinama sefova i cijenama zakupa:

 

 

 

 

Kada je moguć pristup sefu?

Pristup je moguć u toku radnog vremena poslovnice - pola sata nakon otvaranja poslovnice do pola sata prije zatvaranja poslovnice - uz prisustvo službenika banke. Službenik banke prisustvuje samom činu otvaranja i zatvaranja sefa. Službenik napušta prostor sefa omogućavajući privatnost korisniku. Sadržaj sefa dostupan je i znan samo korisniku sefa ili njegovom punomoćniku.

 

U sef nije dozvoljeno spremati predmete koji su kvarljivi, eksplozivni, zapaljivi, radioaktivni ili mogu na bilo koji način ugroziti sigurnost drugih sefova i Banke.

Pristup sefovima Vam je omogućen na sljedećim lokacijama:

  • Filijala Tešanj

Osmana Pobrića bb

Ponedjeljak- petak 08:30 – 15:30 sati

Ukoliko se odlučite upravo nama povjeriti svoje vrijednosti na čuvanje, rado Vas očekujemo na ličnom razgovoru.

Vaša Vakufska banka

Info telefon: 032 656 421

info@vakuba.ba