Kartice

Vakufska banka dd Sarajevo u decembru 2009.godine pocela je sa izdavanjem i prihvatanjem VISA medunarodnih platnih kartica. 

Potpuno samostalno Banka je prihvatila standarde poslovanja sa VISA medunarodnim platnim karticama. 
Izdavanjem i prihvatanjem ovih kartica Banka je kompletirala paletu svojih proizvoda stavljanjem postojecim i buducim klijentima Banke na raspolaganje pod povoljnim uslovima: 

  • VISA Electron debitne kartice za gradane,
  • VISA Classic kreditne kartice za gradane,
  • VISA Bussines debitne kartice za privredne subjekte.
  • VISA Prepaid kartice 
  • Super Naša Kartica

Uvodenjem VISA medunarodne platne kartice Vakufska banka kao banka u vecinskom domacem vlasništvu, nastoji da svojim klijentima pruži što kompletniju i kvalitetniju uslugu.