Kartice

Vakufska banka d.d. Sarajevo u decembru 2009. godine počela je sa izdavanjem i prihvatanjem VISA međunarodnih platnih kartica. 

Potpuno samostalno Banka je prihvatila standarde poslovanja sa VISA međunarodnim platnim karticama. 
Izdavanjem i prihvatanjem ovih kartica Banka je kompletirala paletu svojih proizvoda stavljanjem postojećim i budućim klijentima Banke na raspolaganje pod povoljnim uslovima:

  • VISA Classic debitne kartice za građane,
  • VISA Classic kreditne kartice za građane,
  • VISA Bussines debitne kartice za privredne subjekte.
  • VISA Classic Prepaid kartice 
  • Super Naša Kartica

Uvođenjem VISA međunarodne platne kartice Vakufska banka kao banka u većinskom domaćem vlasništvu, nastoji da svojim klijentima pruži što kompletniju i kvalitetniju uslugu.