Akcija nenamjenskih kredita

Vakufska banka - Dodirna tačka sa Vašim snovima!

Gdje Vaše velike obaveze postaju male i gdje Vaši snovi postaju stvarnost, uz nenamjenske kredite sa fiksnom kamatnom stopom!

 

 

Jednostavno i brzo do gotovine bez troškova obrade uz naše najpovoljnije kamatne stope do sada.

Koristite gotovinu na način kako Vi želite s FIKSNOM kamatnom stopom, za sve rokove otplate do 10 godina.

 

Maksimalan iznos kredita 50.000,00 KM

 

Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou:

 • 2,99% (EKS*3,84 %)  za rokove otplate do 60 mjeseci
 • 4,99% (EKS*5,84%)  za rokove otplate do 96 mjeseci
 • 5,49% (EKS* 6,39%)  za rokove otplate do 120 mjeseci

 

Primjer mjesečnih anuiteta u zavisnosti od iznosa i roka povrata kredita

Iznos u KM/ godine otplate

1 godina

3 godine

5 godina

8 godina

10 godina

5.000,00

423,45

145,38

89,82

63,28

54,24

7.000,00

592,82

203,54

125,75

88,59

75,93

10.000,00

846,89

290,77

179,64

126,55

108,48

15.000,00

1.270,34

436,15

269,46

189,83

162,72

20.000,00

1.693,78

581,54

359,28

253,10

216,95

25.000,00

2.117,23

726,92

449,15

316,38

271,19

30.000,00

2.540,67

872,30

538,93

379,65

325,43

40.000,00

3.387,57

1.163,07

718,57

506,21

433,91

50.000,00

4.234,46

1453,84

898,21

632,76

542,38

 

 

*EKS (efektivna kamatna stopa) je izračunata na osnovu kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi (uključujući interkalarnu kamatu), troškova polise osiguranja korisnika kredita, naknade za održavanje kreditnog računa, naknade za vođenje Paketa proizvoda, troškova mjenice i ovjere potrebne dokumentacije. Izračun EKS-a rađen je na maksimalnom iznosu, s primjenom nominalne kamatne stope definisane za različite rokove otplate.

 

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovjeren)
 • Kopija lične karte (ovjerena)
 • CIPS prijava (ne starija od 3 mjeseca)
 • 3 zadnje platne liste

Obezbjeđenje po kreditu:

 • Mjenica
 • Administrativna zabrana/saglasnost za zaplijenu na platu
 • Polisa osiguranja

 

UZ KREDIT VAM NUDIMO ŠIROKU PALETU PROIZVODA I USLUGA

PREKORAČENJE PO TEKUĆEM RAČUNU

u visini do 5 mjesečnih priliva

 • jednostavna i brza procedura odobravanja
 • jednostavan prenos primanja bez dolaska u Banku
 • fiksna kamatna stopa
 • bez naknade za obradu
 • podizanje novca na preko 150 bankomata bez naknade (na bankomatima Vakufske banke i BH Mreže bankomata)

 

Super Naša kartica za plaćanje na rate

Jedna za sve!

 

SUPER NAŠA KARTICA za plaćanje na rate

 • otplatu bez kamate za kupovinu robe/usluga na rok otplate do 12 mjeseci
 • kupovinu roba i usluga na svim prodajnim mjestima u BiH i svijetu do 36 rata
 • kupovinu na internetu uz otplatu do 36 rata
 • podizanje gotovine na bankomatima u BiH i svijetu uz otplatu na rate
 • plaćanje na POS terminalima
 • izdavanje dodatnih kartica ovlaštenim licima

 

Nakon plaćanja Super Našom karticom svaka kupovina ili podizanje gotovine, će biti podijeljeno na određeni broj rata, u zavisnosti od potrošenog iznosa.

U nastavku je prikaz rasporeda rata u zavisnosti od iznosa transakcije:

 

    

Iznos transakcije

Broj rata

      0,00 -   50,00

1

    50,01 -   300,00

6

  300,01 - 1000,00

12

1000,01 - 2000,00

24

           od 2000,01

36

 

Važno je znati!

 • Preko 12 mjeseci kamata se obračunava po svakoj pojedinačnoj transakciji i zavisi od iznosa i broja rata.
 • Mjesečnu otplatu Vaših obaveza po Super našoj kartici ste u obavezi izmiriti do 20. u mjesecu, na osnovu informacija dobivenih iz izvoda, koji će Vam biti dostavljen na mjesečnom nivou.
 • Ukoliko primate platu preko Vakufske banke, mjesečna otplata dospjelih obaveza obavlja se automatizmom korištenjem trajnog naloga.

 

Naša kartica. Za Vaše snove.

 

HIT paketi usluga

HIT paketi - Naši paketi za Vaše snove!

 

Šta je paket usluga za fizička lica?

Paket je kombinacija finansijskih proizvoda i usluga, kreiran na način da zadovolji sve Vaše finansijske potrebe. Trošak korištenja paketa usluga ravnomjerno je raspoređen kroz cijelu godinu, jer ga plaćate po jedinstvenoj mjesečnoj naknadi, ostvarujući značajnu uštedu u odnosu na pojedinačno korištenje svih proizvoda i usluga uključenih u pojedine modele HIT paketa.

Za koga je namijenjen?

Paketi su namijenjeni svim fizičkim licima koja imaju tekući račun u Vakufskoj banci.

Koji paket odabrati?

HIT paketi usluga dostupni su u nekoliko različitih modela:

 • Start
 • Plus
 • Top

Ukoliko ste u nedoumici koji model izabrati naši zaposlenici će Vas rado savjetovati i uputiti u izbor modela koji najviše odgovara Vašim potrebama.

Mjesečna naknada za korištenje HIT paketa usluga:

 • Start 3,99 KM
 • Plus 5,99 KM
 • Top 9,99 KM

Korištenjem HIT paketa usluga ostvarujete uštede i posebne popuste za korištenje svih proizvoda i usluga sadržanih u paketima u odnosu na pojedinačno korištenje istih.

Kako možete aplicirati za HIT pakete usluga?

Potpisivanjem zahtjeva u najbližoj poslovnici Vakufske banke.

 

 

Pregled proizvoda i usluga uključenih u svaki model HIT paketa računa.

 

 

Ostvarite uštede koristeći proizvode i usluge koje su Vam sadržane u paketu!

 

Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo – VBLINK
 

Elektronsko bankarstvo Vakufske banke d.d. Sarajevo – VBLINK, je usluga koja Vam omogućava direktan pristup računima i obavljanje finansijskih transakcija, te komunikaciju sa Bankom 24 sata dnevno.

Usluga je namijenjena svim komitentima Banke koji imaju otvoren tekući/transakcioni račun kod Vakufske banke d.d. Sarajevo.

Umjesto odlaska u poslovnicu i čekanja u redovima, možete jednostavno, brzo i efikasno upravljati Vašim novcem, i ostvariti uštede na naknadama za plaćanje računa i režijskih troškova.

VBLINK Vam omogućava:

 • pregled stanja na transakcijskim i deviznim računima
 • pregled prometa po transakcijskim i deviznim računima
 • plaćanje svih računa unutar domaćeg platnog prometa
 • plaćanje računa prema inostranstvu
 • pregled i kontrola platnih naloga
 • pregled stanja i prometa na štednim računima (oročena štednja, slobodna štednja i dr.)
 • pregled stanja i promjena po kreditima i kreditnim karticama
 • obavijesti o proizvodima i uslugama Banke
 • pregled poslovnica i bankomatske mreže Vakufske banke

Prednosti VBLINK-a

 • plaćanje uz niže naknade
 • ušteda vremena
 • sigurno plaćanje
 • mogućnost obavljanja transakcija sa bilo kojeg mjesta na kojem imate pristup internetu
 • stalni uvid u stanje i promet Vaših računa
 • pristup Vašim računima je 24 sata na dan 7 dana u sedmici i 365 dana u godini

 

Klikom na sljedeći link možete pristupiti uslugama elektronskog bankarstva Vakufske banke VBLINK.

 

Postanite korisnik VBLINK-a
 

Na bilo kojem našem šalteru potražite pristupnicu koju kada popunite i ovjerite, možete donijeti lično u najbližu poslovnicu ili poslati poštom.


Za sva dodatna pitanja i eventualne nejasnoće vezane za ovu uslugu možete se obratiti u najbližu poslovnicu Banke ili nas kontaktirati putem telefona + 387 33 280 139 i + 387 33 280 108  

 

Pristupnica Fizička lica

Pristupnica Pravna lica