Bankomati

 

Rb. Grad Lokacija ATM-a Adresa
1 Sarajevo Direkcija M.Tita 13
2 Sarajevo Poslovnica Ferhadija Ferhadija 4      
3 Sarajevo Objekat firme „Fabrike duhana Sarajevo“ Pofalića bb
4 Sarajevo Poslovnica Novo Sarajevo Zmaja od Bosne 49
5 Sarajevo-Iidža Poslovnica Ilidža Dr.Mustafe Pintola 27
6 Podlugovi-Ilijaš Objekat firme"EDEKA" Moševačka143 A
7 Ilijaš Poslovnica  Ilijaš 126.brigade  bb
8 Breza Poslovnica Breza Bosanska29  
9 Visoko Poslovnica Visoko Mehmeda Skopljaka 17
10 Zenica Poslovnica Zenica Maršala Tita 28
11 Konjic Poslovnica Konjic Šehidska 2
12 Jablanica Poslovnica Jablanica Željeznička bb
13 Mostar Poslovnica Mostar Musala 4
14 Mostar Stari Most Mala Tepa 28
15 Tešanj Poslovnica Tešanj Osmana Pobrića bb
16 Jelah Jelah H.K. Gradaščevića bb
17 Gračanica Poslovnica Gračanica Alije Izetbegovića 30
18 Srebrenik Poslovnica Srebrenik Maršala Tita 49
19 Travnik Poslovnica Travnik Čabruša 7
20 Tuzla Poslovnica Tuzla Turlibegova 25a
21 Bugojno Poslovnica Bugojno Vrbas naselje bb
22 Bihać Poslovnica Bihać Trg maršala Tita bb
23 Jajce Poslovnica Jajce Hrvoja Vukčića Hrvatinića bb

 

 

BH mreža bankomata

 

Grad Adresa Banka kanton
Banja Luka Prvog krajiškog korpusa  2 Bosna Bank International RS
Bihać Husrefa Ređića 6 Bosna Bank International Unsko-sanski kanton
Bihać Miroslava Krleže 2 Union banka Unsko-sanski kanton
Bihać Trg Maršala Tita bb Vakufska banka Unsko-sanski kanton
Bosanski Petrovac Bosanska 11 Bosna Bank International Unsko-sanski kanton
Bratunac Svetog Save 40 Bosna Bank International RS
Brčko Bulevar mira 10/A Bosna Bank International Distrikt Brčko
Brčko Klanac bb Bosna Bank International Distrikt Brčko
Brčko Kantardžića 2 Privredna banka Sarajevo Distrikt Brčko
Breza Bosanska 29        Vakufska banka Zeničko-dobojski kanton
Bugojno Zlatnih ljiljana bb (zgrada Islamske zajednice) Bosna Bank International Srednjobosanski kanton
Bugojno Bosanska 17 Privredna banka Sarajevo Srednjobosanski kanton
Bugojno Sultan Ahmedova 81C Union banka Srednjobosanski kanton
Bugojno Vrbas naselje bb Vakufska banka Srednjobosanski kanton
Busovača Branitelja domovine bb IKB Zenica Srednjobosanski kanton
Cazin Dr Irfana Ljubijankića bb (poslovni prostor Kasap) Bosna Bank International Unsko-sanski kanton
Donji Vakuf 770. slavne brdske brigade bb (Autobuska stanica) Bosna Bank International Srednjobosanski kanton
Donji Vakuf 14. septembra bb Privredna banka Sarajevo Srednjobosanski kanton
Donji Vakuf 14. septembra 11 Vakufska banka Srednjobosanski kanton
Goražde Seada Sofovića Sofe 7 Bosna Bank International Bosansko-podrinjski kanton
Goražde Kulina bana 11 Privredna banka Sarajevo Bosansko-podrinjski kanton
Goražde Trg branilaca 2 Union banka Bosansko-podrinjski kanton
Gornji Vakuf Gradska bb (kod džamije Mehmeda bega Stočanina) Bosna Bank International Srednjobosanski kanton
Gornji Vakuf Zlatnih ljiljana bb Privredna banka Sarajevo Srednjobosanski kanton
Gračanica 22. divizije 26 Bosna Bank International Tuzlanski kanton
Gračanica Alije Izetbegovića 30 Vakufska banka Tuzlanski kanton
Gradačac Huseina kapetana Gradaščevića bb (zgrada Islamske zajednice)  Bosna Bank International Tuzlanski kanton
Hadžići Hadželi 124 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Ilijaš 126. brigade  bb Vakufska banka Sarajevski kanton
Ilijaš Moševačka 143A Vakufska banka Sarajevski kanton
Jablanica Darivalaca krvi bb Privredna banka Sarajevo Hercegovačko-neretvanski kanton
Jablanica Branilaca grada 43a Vakufska banka Hercegovačko-neretvanski kanton
Jajce Hrvoja Vukčića Hrvatinića bb Privredna banka Sarajevo Srednjobosanski kanton
Jajce Hrvoja Vukčića Hrvatinića bb Vakufska banka Srednjobosanski kanton
Jelah Braće Kotorića 16 IKB Zenica Zeničko-dobojski kanton
Jelah Husena kapetana Gradaščevića bb Vakufska banka Zeničko-dobojski kanton
Kaćuni Kaćuni bb (poslovni prostor GOLD) Bosna Bank International Srednjobosanski kanton
Kakanj Alije Izetbegovića 123 Bosna Bank International Zeničko-dobojski kanton
Kakanj Alije Izetbegovića bb (ekspozitura) IKB Zenica Zeničko-dobojski kanton
Kakanj Alije Izetbegovića bb (poslovni prostor Merkator) IKB Zenica Zeničko-dobojski kanton
Kalesija Trg šehida 4 Bosna Bank International Tuzlanski kanton
Konjic Maršala Tita 35 Bosna Bank International Hercegovačko-neretvanski kanton
Konjic Civilnih žrtava rata bb Privredna banka Sarajevo Hercegovačko-neretvanski kanton
Konjic Restoran Sahat kula Union banka Hercegovačko-neretvanski kanton
Konjic Trg Državnosti 2 Union banka Hercegovačko-neretvanski kanton
Konjic Šehidska 2 Vakufska banka Hercegovačko-neretvanski kanton
Lukavac TC Lukavac, Lukavičkih brigada bb Bosna Bank International Tuzlanski kanton
Maglaj Ilijasa Smailagića 1 IKB Zenica Zeničko-dobojski kanton
Maglaj Aleja ljiljana 1 Privredna banka Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
Mostar Braće Fejića 32 Bosna Bank International Hercegovačko-neretvanski kanton
Mostar Maršala Tita 114 Privredna banka Sarajevo Hercegovačko-neretvanski kanton
Mostar Mostarskog bataljona 27 Privredna banka Sarajevo Hercegovačko-neretvanski kanton
Mostar Braće Fejića 25 Union banka Hercegovačko-neretvanski kanton
Mostar Mala Tepa 28 Vakufska banka Hercegovačko-neretvanski kanton
Mostar Musala 4 Vakufska banka Hercegovačko-neretvanski kanton
Novi Travnik Mehmeda Spahe 1 Bosna Bank International Srednjobosanski kanton
Sanski Most Mahala 2 Bosna Bank International Unsko-sanski kanton
Sarajevo Bolnička 25 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Braće Begić bb (Islamski centar Koševsko brdo) Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Bravadžiluk 18 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Dobrinjske bolnice bb (pijaca Dobrinja) Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Džemala Bijedića 2 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Fra Grge Martića 4 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Grbavička bb (pijaca na Grbavici) Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Rustempašina 31 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Trg djece Sarajeva 1/4 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Trg djece Sarajeva bb  Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Trg djece Sarajeva 1 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstva 15 IKB Zenica Sarajevski kanton
Sarajevo Alipašina 6 Privredna banka Sarajevo Sarajevski kanton
Sarajevo Branilaca Sarajeva 17 Privredna banka Sarajevo Sarajevski kanton
Sarajevo Ekspozitura Sarajevo Privredna banka Sarajevo Sarajevski kanton
Sarajevo Filijala Sarajevo Privredna banka Sarajevo Sarajevski kanton
Sarajevo Gazihusrevbegova 32 Privredna banka Sarajevo Sarajevski kanton
Sarajevo Kolodvorska 15 Privredna banka Sarajevo Sarajevski kanton
Sarajevo Danijela Ozme  Union banka Sarajevski kanton
Sarajevo Ferhadija 15 Union banka Sarajevski kanton
Sarajevo Rustempašina 3 Union banka Sarajevski kanton
Sarajevo Trg solidarnosti 13 Union banka Sarajevski kanton
Sarajevo Dr. Mustafe Pintola 23 Vakufska banka Sarajevski kanton
Sarajevo Ferhadija 4 Vakufska banka Sarajevski kanton
Sarajevo Maršala Tita 13 Vakufska banka Sarajevski kanton
Sarajevo Zmaja od Bosne 49 Vakufska banka Sarajevski kanton
Sarajevo Pofalićka bb Vakufska banka Sarajevski kanton
Sarajevo Kazazi 27 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Srebrenica Trg Mihajla Bjelakovića bb (RK Zvorničanka) Bosna Bank International RS
Srebrenik  Prvog marta bb (kod Doma Zdravlja) Bosna Bank International Tuzlanski kanton
Srebrenik Maršala Tita 49 Vakufska banka Tuzlanski kanton
Tešanj Titova 9 Bosna Bank International Zeničko-dobojski kanton
Tešanj Kralja Tvrtka bb Privredna banka Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
Tešanj Osmana Pobrića bb Vakufska banka Zeničko-dobojski kanton
Travnik Bosanska 157 Bosna Bank International Srednjobosanski kanton
Travnik Bosanska 137 Union banka Srednjobosanski kanton
Travnik Čabruša 7 Vakufska banka Srednjobosanski kanton
Tuzla  Turalibegova 25a Vakufska banka Tuzlanski kanton
Tuzla  1. inžinjerijske brigade 6 Bosna Bank International Tuzlanski kanton
Tuzla  Univerzitetska 16 Bosna Bank International Tuzlanski kanton
Tuzla  Muhameda Uskufije Hevaije 7 Union banka Tuzlanski kanton
Usora Žabljak bb Privredna banka Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb (BH Pošta) Union banka Unsko-sanski kanton
Visoko Alije Izetbegovica 39 Bosna Bank International Zeničko-dobojski kanton
Visoko Alije Izetbegovića 10A IKB Zenica Zeničko-dobojski kanton
Visoko Mehmeda Skopljaka 17 Vakufska banka Zeničko-dobojski kanton
Vitez Poslovni centar 96 Bosna Bank International Srednjobosanski kanton
Vitez Branilaca Starog Viteza bb Vakufska banka Srednjobosanski kanton
Vogošća Jošanička 46 Bosna Bank International Sarajevski kanton
Zavidovići Safvet bega Bašagića 7 IKB Zenica Zeničko-dobojski kanton
Zavidovići Alije Izetbegovića blok A Union banka Zeničko-dobojski kanton
Zenica Trg Alije Izetbegovića 67 Bosna Bank International Zeničko-dobojski kanton
Zenica Aleja šehida 19 IKB Zenica Zeničko-dobojski kanton
Zenica Aska Borića 25 (Poslovni centar Tifa) IKB Zenica Zeničko-dobojski kanton
Zenica Bistua Nuova 5 IKB Zenica Zeničko-dobojski kanton
Zenica Lonđa 88 IKB Zenica Zeničko-dobojski kanton
Zenica Trg Bosne i Hercegovine 1 IKB Zenica Zeničko-dobojski kanton
Zenica Branilaca Bosne 2 Privredna banka Sarajevo Zeničko-dobojski kanton
Zenica Islabegovića put 5 Union banka Zeničko-dobojski kanton
Zenica Maršala Tita 28 Vakufska banka Zeničko-dobojski kanton
Žepče Ulica Prva bb IKB Zenica Zeničko-dobojski kanton
Živinice Ulica Oslobođenja bb (Islamski centar Živinice) Bosna Bank International Tuzlanski kanton
Sarajevo Maršala Tita 15 (Šipad) Bosna Bank International Sarajevski kanton
Sarajevo Obala Kulina bana 18 Privredna banka Sarajevo Sarajevski kanton
Sarajevo Kolodvorska 12, Bingo Privredna banka Sarajevo Sarajevski kanton
Sarajevo Vrbanja 1, SCC Privredna banka Sarajevo Sarajevski kanton
Sarajevo Dobrinja  Privredna banka Sarajevo Sarajevski kanton