Ovlašteni mjenjač

Na svim šalterima Vakufske banke d.d. Sarajevo možete vršiti razmjenu stranih valuta – kupiti/prodati valute sa važeće kursne liste Banke.

Kupoprodaja valuta se vrši po kursnoj listi Banke, primjenjujući kupovni, odnosno prodajni kurs.

Pored šaltera Banke, otkup i prodaju efektivnog stranog novca možete vršiti i kod ovlaštenih mjenjača.

Ovlašteni mjenjač je usluga namijenjena pravnim licima ili poduzetnicima koji su zainteresovani da u ime Vakufske banke vrše kupovinu i prodaju stranih valuta u skladu važećom kursnom listom Banke

Ovlašteni mjenjač je poslovni subjekat rezident koji je:

  •  registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova,
  •  ima zaključen ugovor sa Bankom o obavljanju mjenjačkih poslova i
  • posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva za obavljanje mjenjačkih poslova

Mjenjačke poslove koje obavlja su:

  • otkup efektivnog stranog novca od domaćih i stranih fizičkih osoba,
  • prodaju efektivnog stranog novca domaćim i stranim fizičkim osobama, u obimu raspoloživog otkupljenog stranog novca,

Ukoliko ste zainteresovani za usluge Ovlaštenog mjenjača molimo Vas da dostavite Vaše kontakt podatke na info@vakuba.ba