Kreditne linije

NAMJENSKI KREDITI IZ FORMIRANIH KREDITNIH LINIJA

Vakufka banka d.d. Sarajevo ima zaključene sljedeće namjenske kreditne linije:

  • Kreditna linija sa Vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona
  • Kreditna linija sa Medžlisom IZ Mostar

Uslove za odobravanje kredita iz navedenih kreditnih linija mogu se dobiti na zahtjev u najbližoj Poslovnici/Filijali/Glavnoj filijali banke.