Nove kamatne stope za kredite primjenjive od 10.03.2020. godine.