Krediti

U nastojanju da budemo partneri u ostvarivanju vaših potreba, za vas smo obezbijedili kratkoročne i dugoročne kredite različitih namjena, uz pojednostavljene procedure, brzu obradu i povoljne uslove.

Kratkoročni krediti
Dugoročni krediti
Mikrokrediti za obrtničku i poljoprivrednu djelatnost
Krediti pokriveni depozitom

Okvirni kredit

Kreditne linije

Napomena: 

Prilikom podnošenja zahtjeva za kredit, neophodno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

Dokumentacija koja se traži od klijenata

  • Zahtjev za kredit
  • Finansijski izvještaji Klijenta, Jemca i/ili Sudužnika (bilans stanja i uspjeha za posljednja dva obračunska perioda, gotovinski tok, specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti i sl.)
  • Procjena vrijednosti kolaterala sačinjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka
  • Izvještaj iz registra transakcijskih računa kod Centralne banke BIH o otvorenim računima kod drugih banaka
  • Izvještaj iz registra kredita kod Centralne banke BIH o kreditnim zaduženjima kod drugih banaka
  • Ostala dokumentacija na zahtjev Banke (fakture, ugovori o zaključenim poslovima).