Obavještenje

Obavještavamo klijente da će od 31.07.2020. godine na snazi biti nova Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa pravnim licima i samostalnim poduzetnicima.

Opširnije

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

Opširnije

Obavještenje o sazivanju XIX sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo

Obavještenje o sazivanju XIX sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo

Opširnije

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

Opširnije

Odluka o sazivanju XVIII redovne sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo

Sjednica će se održati dana 12.06.2020. godine (petak) u Sarajevu, u prostorijama Vakufske banke d.d. Sarajevo, Maršala Tita 13 (drugi sprat), sa početkom u 11,00 sati.

Opširnije