Obavijest o radu Banke za vrijeme novogodišnjih praznika

Poštovani, zbog računovodstvenog zaključenja 2021. godine, naše poslovnice će Vam na dan četvrtak 31.12.2020. godine biti na raspolaganju po skraćenom radnom vremenu, do 12:00h.

Opširnije

Obavještenje za klijente pravna lica i samostalne poduzetnike

Obavještavamo Vas da je Vakufska banka d.d. Sarajevo usvojila novu Odluku o tarifama naknada, koja će biti u primjeni od 30.12.2020. godine.

Opširnije

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

Opširnije

Obavještenje o sazivanju XIX sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo

Obavještenje o sazivanju XIX sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo

Opširnije

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

Opširnije