Informacije za moratorij

Informacije za moratorij

Obavještavamo cijenjene klijente da će Vakufska banka klijentima, fizičkim i pravnim licima, u skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH o privremenim mjerama odobriti modalitet koji će klijentima olakšati servisiranje kreditnih obaveza.

Vakufska Banka je pripremila set mjera olakšica koje mogu ostvariti klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“, kako bi pomogla klijentima da lakše premoste krizni period i uspostave održiv model poslovanja. 

Pozivamo sve klijente čija je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno izvori za otplatu smanjeni čime je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci, da podnesu zahtjev.

Zahtjev za odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema Banci, možete podnijeti on-line klikom na link: http://vakuba.ba/aktuelnosti/105/online-zahtjevi

Molimo Vas da imate u vidu da će Banka razmotriti Vaš zahtjev u skladu sa privremenim mjerama koje su definisane Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH.

Moratorij ili druga mjera će se odobravati klijentima Banke, fizičkim licima ukoliko:

  • nema mogućnost za rad uslijed gubitka posla jer je kompanija u kojoj je radio zapala u probleme zbog korona virusa,
  • su klijentu značajno smanjeni prihodi zbog pojave korona virusa,
  • nema mogućnost za rad uslijed oboljenja, boravka u karantenu ili samoizolaciji
  • u drugim slučajevima u kojima je kreditna sposobnost ugrožena zbog korona virusa a koji se mogu adekvatno argumentovati.

Moratorij ili druga mjera će se odobravati klijentima Banke, pravnim licima ukoliko:

  • je smanjena likvidnost/solventnost pojavom korona virusa,
  • dobavljači nisu u mogućnosti isporučivati proizvode ili usluge, te je klijent privremeno obustavio proizvodnju,
  • su kupci prestali raditi ili su smanjili svoje poslovne aktivnosti u značajnom obimu,
  • su zaposlenici klijenta zaraženi, te je klijent odlukom nadležnih organa morao zatvoriti svoje pogone,
  • je poslovanje klijenta pretrpjelo štetu na neki drugi način uslijed korona virusa a klijent može adekvatno argumentovati smanjenje ili nemogućnost kreditne sposobnosti.

Vakufska Banka će prioritetno pristupiti odobravanju mjera klijentima čije je poslovanje u okviru privredne grane ili djelatnosti koja je direktno pogođeno pandemijom COVID-19.

Mjere olakšice će se odobravati po ubrzanoj proceduri i za fizička i za pravna lica,  uz minimalnu dokumentaciju. Vakufska  Banka čini sve  kako bi obezbijedila mogućnost realizacije mjera i bez dolaska klijenta u prostorije banke #OSTANI KUĆI.

Za više informacija kontaktirajte nas na brojeve telefona 033/280-151; 033/280-104; 033/280-100, putem e-maila: moratorij@vakuba.ba ili u Vašoj matičnoj poslovnici.

Zdravlje svakog pojedinačnog zaposlenika, kao i naših klijenata, predstavlja prioritet za banku, te nastavljamo pratiti epidemiološku situaciju kao i uticaj iste i pozivamo klijente da prate aktivnosti i nove informacije putem web stranice www.vakuba.ba, kao i putem društvenih mreža.

Vaša Vakufska banka