Obavještenje za klijente pravna lica i samostalne poduzetnike

Obavještavamo Vas da je Vakufska banka d.d. Sarajevo usvojila novu Odluku o tarifama naknada, koja će biti u primjeni od 31.07.2021. godine.

Želimo da Vam se kao klijentu iskreno zahvalimo na ukazanom povjerenju i uspješnoj saradnji i nadamo se da ćemo istu i ubuduće nastaviti.

Službenici poslovnica Banke, Poslovnog Centra, kao i Banke u cjelini Vam stoje na raspolaganju u slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja.

Nove tarife naknada možete preuzeti u svim Poslovnicama Banke ili putem mail adrese poslovni.centar@vakuba.ba.

Srdačan pozdrav,

Vaša Vakufska banka d.d. Sarajevo