Okrenite se bržem, jednostavnijem i efikasnijem poslovanju sa Vakufskom bankom uz novo VB LINK elektronsko bankarstvo!

Okrenite se bržem, jednostavnijem i efikasnijem poslovanju sa Vakufskom bankom uz novo VB LINK elektronsko bankarstvo!

Implementacijom novog rješenja, klijentima Vakufske banke je dostupna nova aplikacija VBLINK elektronskog bankarstva.

VBLINK elektronsko bankarstvo je usluga Vakufske banke koja klijentima omogućava pristup računima i obavljanje finansijskih transakcija sa bilo kojeg uređaja, te komunikaciju sa Bankom 24 sata dnevno.

Umjesto odlaska u poslovnicu i čekanja u redovima, sa unapređenim rješenjem elektronskog bankarstva klijenti mogu brže, jednostavnije i efikasnije upravljati svojim novcem, te ostvariti uštedu na naknadama za plaćanje računa i režijskih troškova bilo kad i bilo gdje.

Prednosti korištenja VBLINK-a su sigurno plaćanje uz niže naknade, ušteda vremena uz stalni uvid u stanje i promet računa, te obavljanje transakcija sa bilo kojeg uređaja sa mjesta na kojem imate pristup internetu.

Korisnici elektronskog bankarstva VBLINK mogu biti svi klijenti Banke, fizička i pravna lica, koja imaju otvoren transakcijski/tekući račun u Banci.

Postanite korisnik elektronskog bankarstva VBLINK i preuzmite potpunu kontrolu nad svojim finansijama, bez ograničenja 24 sata 7 dana u nedjelji.

Više informacije je dostupno na http://vakuba.ba/16/elektronsko-bankarstvo.