Vakufska banka dobitnica nagrade Zlatni BAM za procentualno najveći rast depozita u BiH

Vakufska banka dobitnica nagrade Zlatni BAM za procentualno najveći rast depozita u BiH

Vakufskoj banci je danas na konferenciji FinConf 2017. u Sarajevu uručena nagrada Zlatni BAM za najveći rast depozita u 2016. godini.

Tradicionalnu nagradu časopisa Banke&Biznis u BiH je ispred Vakufske banke primila Izvršna direktorica Elma Zukić.

„Povećanje rasta štednje u našoj banci i nagrada Zlatni BAM  je potvrda da građani BiH prepoznaju Vakufsku banku kao stabilnog i pouzdanog partnera. Težimo izvrsnosti i ustrajno se trudimo biti Banka sa kojom je lako poslovati, te pružati sveobuhvatne bankarske proizvode i usluge koji će zadovoljiti potrebe i očekivanja klijenata. Novac koji su nam povjerili građani nastojimo plasirati u najbolje struktuirane bankarske aranžmane, da podržimo razvoj domaće privrede, te da aktivno stvaramo dobrobit za zajednicu.“, kazala je Elma Zukić.

Vakufska banka je prije dvije godine pokrenula proces sveobuhvatne interne reorganizacije, optimizacije procesa te ulaganja u sve vrste infrastrukture, uključujući novi ICT sistem te adaptaciju niza poslovnica koje sada nude ugodoniji ambijent za poslovanje klijentima i uposlenicima. Sva ova sistemska unapređenja, uz nadogradnju proizvodne palete, omogućila su ponudu kvalitetnijih, efikasnijih bankarskih rješenja klijentima i u konačnici jačanje tržišne pozicije.

„U našoj Banci se sistemski radilo na upravljanju promjenama što je rezultiralo profitabilnim poslovanjem, promjenom imidža i rastom aktive za 23,4% u odnosu na 2015. godinu.

Značajan rast kreditnog portfolija fizičkih lica u 2016. godini od 65% je u najvećoj mjeri osigurao da naša banka nastavi kontinuitet poslovanja sa dobiti od 2015. godine. Zajedno sa rastom kreditnog potfolija i rast depozita od 26,75% na nivou Banke je velika satisfakcija i pokazuje nam, da naši uloženi napori u transparentan, fer i partnerski pristup klijentu nisu ostali nezapaženi.

Također, uspješno su realizirane sve planirane investicije, uključujući renoviranje i preseljenje poslovnica, kao i širenje na područje Tuzlanskog kantona otvaranjem nove filijale.

Ukazano povjerenje klijenata znači i odgovornost za Banku da aktivno nastavimo raditi na unapređenju proizvoda, servisa i partnerskog odnosa sa našim klijentima.

Zahvalni smo našim klijentima i poslovnim partnerima koji su nam ukazali povjerenje i Finansijsko-poslovnom magazinu Banke u BiH na dodijeljenoj nagradi koja je ohrabrenje da i dalje nastavimo u smjeru ostvarivanja pozitivnih rezultata.“, izjavila je Elma Zukić, izvršni direktor Vakufske banke.

Vakufska banka potvrđuje svoje opredjeljenje da ostane vrlo aktivna na tržištu i kroz aktuelnu promotivnu kampanju lansiranu pod krilaticom „Dodirna tačka sa Vašim snovima“. Ovaj slogan simbolizira jednostavno, brzo i fleksibilno poslovanje sa bankom,  podržano kroz vrhunski standard kvalitete usluge i najsavremenije elektronske servise.

Tako je u kampanji predstavljena i nova verzija internet bankarstva „VBLink“ za set online usluga 24/7, uz značajno povoljnije uslove u odnosu na standardno šaltersko poslovanje. „VBLink“ omogućava uvid u stanje na svim računima, komunikaciju sa bankom, obavljanje svih vrsta platnih transakcija unutar zemlje, a kompanijama i transfere sa inostranstvom. Banka ne izostaje ni sa ponudom brzog i jednostavnog finansiranja – za dodatni izvor sredstava i kupovinu na rate bez prevelikog opterećenja mjesečnog budžeta, u kampanji se prezentuje „Super Naša“ VISA kreditna kartica za kupovinu na 36 rata, pri čemu do 12 rata bez plaćanja kamate.