Promjene u menadžmentu Vakufske banke

„Vakufska banka d.d. objavljuje da je Nadzorni odbor Banke dana 31.10.2018. donio odluku kojom se  gospođa Elma Zukić razrješuje s mjesta članice Uprave Banke.

Do imenovanja novog člana Uprave, njezine će obveze na poslovima člana Uprave Vakufske banke obavljati gospodin Adnan Bogunić u svojstvu vršioca dužnosti člana Uprave.“