Intervju / Denis Čivgin: Vakufska banka je s odličnim poslovnim rezultatima ušla u 2019.

Intervju / Denis Čivgin: Vakufska banka je s odličnim poslovnim rezultatima ušla u 2019.

Vakufska banka dd Sarajevo na bosanskohercegovačkom tržištu uspješno posluje već više od 25 godina.

Tokom svog djelovanja stekla je ugled uspješne i profesionalne, većinski domaće komercijalne banke, koja sa širokom mrežom poslovnica u BiH i korespondentnih banaka u svijetu predstavlja pouzdanog partnera klijentima. Njenu poziciju dodatno je učvrstio dolazak Denisa Čivgina, uspješnog menadžera i bankara, na poziciju predsjednika Uprave Vakufske banke u februaru prošle godine.

 

Sa Čivginom smo razgovarali o poslovnim rezultatima Vakufske banke u prvoj godini njegovog mandata.

Sredinom maja imenovani ste na poziciju predsjednika Uprave Vakufske banke. Šta je Vaš dolazak promijenio, kakvi su indikatori poslovanja Vakufske banke u 2018?

"Ovo je bila vrlo intenzivna godina za cijeli tim Vakufske banke. Godina u kojoj je došlo do promjena u menadžmentu, internog restrukturiranja i optimizacije poslovanja, a sve sa ciljem povećanja kvalitete upravljanja, povećanja kvalitete usluge našim klijentima te optimizacijom troškova. Mogu sa zadovoljstvom reći da su svi ti napori urodili značajnim pomacima u ostvarenju planova i svih ključnih indikatora poslovanja.

Dozvolite mi istaknuti neke konkretne brojke. Naša aktiva je na kraju trećeg kvartala rasla na 316 miliona KM, s najznačajnijim povećanjem od 5 posto u kreditima. Pri tome, vrlo je važno reći da smo ovaj rast gradili na kvalitetnim klijentima u segmentu fizičkih lica, uvažavajući načela opreznosti i diverzifikacije kreditnog rizika. Građani i privrednici su i u 2018. godini potvrdili visok nivo povjerenja u Vakufsku banku te su naši depoziti sa 30.09. dosegli 273 miliona KM.

Pokazatelji poslovanja banke značajno su poboljšani u odnosu na 2017. godinu, kako u dijelu kvaliteta portfolija, tako i u dijelu kapitalne adekvatnosti. U konačnici, profitabilnost poslovanja je značajno povećana te smo sa trećim kvartalom i 1,1 milion KM neto dobiti na tragu ostvarenja postavljenih ciljeva za 2018. godinu."

Kakve trendove očekujete na bankarskom tržištu u 2019. godini?  

"Bh. bankarski sektor dobro je kapitaliziran i likvidan i ne mogu se očekivati nikakve bitne oscilacije u tom dijelu. Likvidnosti ima dovoljno, a banke će sasvim sigurno pratiti privredni rast svojom kreditnom aktivnošću, u onoj mjeri koliko to poslovna klima i kvalitet projekata za finansiranje budu dozvoljavali. Kamatne marže već duže padaju i dosegle su dosta nizak nivo. Koliko god utakmica bila oštra i banke se morale nadmetati na tržištu kredita BiH, nije realno očekivati da će kamate i dalje padati. Vjerovatnije je da će stagnirati. Brzina i kvaliteta usluge te zadovoljstvo klijenata i zaposlenika bit će ključni faktori za uspjeh i diferencijaciju u odnosu na konkurenciju."

Da li će Vakufska banka ponuditi neke nove proizvode i benefite za fizička i pravna lica? 

Fokus Vakufske banke će ostati na unapređenju brzine i kvaliteta usluge u svim poslovnim segmentima, te ponudi optimalnih bankarskih rješenja fizičkim i pravnim licima. Uz fizička lica, želimo jačati odnos sa segmentom malih i srednjih poduzetnika te ćemo raditi na optimizaciji uslužnog procesa i razvoju proizvoda, u želji da postanemo banka prvog izbora za njih.

Početak je 2019. godine, sa kakvom perspektivom ulazite u ovu godinu?

"Kako sam rekao, Vakufska banka je već sa trećim kvartalom ostvarila većinu zacrtanih planskih veličina, te će i na nivou cijele 2018. godine iskazati dobre rezultate poslovanja. Ovim smo osigurali jedan relaksiraniji i stabilniji ulazak u ovu godinu, u koju ulazimo sa optimizmom. Ovako pozitivan trend možemo pripisati izuzetnom angažmanu našeg kompletnog tima, pa koristim ovu priliku da se zahvalim svojim suradnicima i svim zaposlenicima banke."