Obavijest

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da je prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka d.d. Sarajevo u segmentu poslovanja sa fizičkim licma došlo do revidiranja pojedinih trenutno važećih naknada.

Izmjene naknada s početkom primjene od 26.02.2019. godine su kako slijedi:

Vrsta usluge

Naknada

Naknada za obradu zahtjeva (zamjenski krediti)

 

Za korisnike ponude A, B i C 1,00% od iznosa

kredita jednokratno unaprijed

 

 

Ostale naknade ostaju nepromijenjene.

Za više informacija slobodno se obratite našim uslužnim i prodajnim radnicima u Poslovnicama.

 

 

 

S poštovanjem,

Vaša Vakufska Banka d.d. Sarajevo