ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PRIVREMENIH MJERA ZA UBLAŽAVANJE SERVISIRANJA OBAVEZA PREMA BANCI, A UZORKOVANIH POJAVOM VIRUSNOG OBOLJENJA "COVID-19"

Saglasnost 1 *
Saglasan sam da Banka razmotri ovaj Zahtjev U skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskim posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID – 19“.

Saglasnost 2 *
Podnošenjem ovog zahtjeva Vakufskoj banci d.d. Sarajevo dajem svoju punu saglasnost da se lični podaci iz zahtjeva koriste u svrhu obrade istog. Podaci se mogu koristiti u periodu koji je Banci potreban da zahtjev obradi.

Saglasnost 3 *
Da me Banka kontaktira na gore navedene brojeve telefona / e-mail radi obezbjeđenja dodatnih informacija

Saglasnost 4*
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su podaci u zahtjevu istiniti