• Objekti plinske stanice u Bugojnu
  • Objekti plinske stanice u Bugojnu
  • Objekti plinske stanice u Bugojnu
  • Objekti plinske stanice u Bugojnu
  • Objekti plinske stanice u Bugojnu
  • Objekti plinske stanice u Bugojnu
  • Objekti plinske stanice u Bugojnu

Objekti plinske stanice u Bugojnu

Lokacija: u ul.Armije BiH br. 191

Cijena: NA UPIT

Na prodaju objekti plinske stanice sa ugrađenim instalacijama i uređenim građevinskim zemljištem koje se nalazi u ul.Armije BiH br. 191, Općina Bugojno u krugu bivših pogona UNIS-a.

 

Nekretnine su locirane u III gradskoj zoni općine Bugojno, sa udaljenošću od Magistralnog puta Bugojno-Kupres cca 1km . Pristup omogućen preko asfaltirane saobraćajnice kroz krug bivšeg preduzeća „UNIS-a“.

 

Prema podacima ZK izvatka br. 1521, ukupna površina objekata iznosi 178 m2, dok je površina zemljišta 1868 m2;

Zemljište na kojem se nalazi Plinska stanica je asfaltirano i ograđeno betonskom ogradom.