• Objekti sa zemljištem na Ilidži
  • Objekti sa zemljištem na Ilidži
  • Objekti sa zemljištem na Ilidži
  • Objekti sa zemljištem na Ilidži

Objekti sa zemljištem na Ilidži

Lokacija : u ulici Rakovačka cesta 141 u Sarajevu, Općina Ilidža

Cijena : Pogledati zaključak

Proizvodni objekti sa pripadajućim zemljištem se nalazi u ulici Rakovačka cesta 141 u Sarajevu, Općina Ilidža, neposredno uz magistralni put M5 (Sarajevo – Kiseljak).

Objekti sa zemljištem imaju povoljan položaj sa ulaznim i izlaznim putevima čime ispunjava sve preduslove za kvalitetno obavljanje prerađivačkih, skladišnih, manipulativno-transportnih i poslovnih usluga.

Proizvodni objekti su bili prvenstveno namjenjeni za preradu drveta i obuhvataju slijedeće:

 -objekat za finalnu proizvodnju drvenih polufabrikata sa sušarama i dograđenim dijelom, nepravilnog oblika, spratnosti prizemlje + sprat, dimenzija: 10,64m, 14,64m, 20,64m, 10,64m, 10,00m i 4,00m. Objekat  je izveden od armirano betonske montažne konstrukcije. U prizemnom dijelu objekta smještene su dvije sušare. Dograđeni prizemni objekat s južne strane objekta za finalnu proizvodnju je dimenzija 4x7,45m, visine 3x3,6m;

- objekat uprave koji je klasične konstrukcije 2,5x9,0 m, visine 2,9 m u kojem se nalaze 2 prostorije,

- sušare izvedene od čelične konstrukcije dimenzija 9,5x7,5m i visine 5-6m,

- montažni proizvodni objekat – nadstrešnica dimenzija 26,5x12,4m, visine 6,2m izveden od armirano betonske montažne konstrukcije.

- parionice s kotlovnicom koje se sastoje od kotlovnice (11,4x6,2m, visine 5,5m) i dvije parionice (2x 4,8x4,8m, visine 4,40m).

- komora i pretkomora za sušenje drveta dimenzija: komora (13,8x7,2m)  i pretkomora (5,22mx3,14m ), visine 6,5m.

- kotlovnica sušare (dograđeni objekat do kotlovnice parionice) dimenzija 4,4x6,2m i visine 5,5m.

- pored navedenog u sklopu objekata se nalazi: sanitarni čvor, septička jama, taložnica.

Cjelokupan pogon je ograđen dok je manipulativna površina oko pogona asfaltirana u ukupnoj površini cca 1300m2.

Pogledati : < Zaključak o prodaji imovine putem suda