• Poslovni objekti i oprema u Srebreniku
  • Poslovni objekti i oprema u Srebreniku
  • Poslovni objekti i oprema u Srebreniku
  • Poslovni objekti i oprema u Srebreniku

Poslovni objekti i oprema u Srebreniku

Lokacija: NN Luka, Općina Srebrenik

Cijena: Pogledati zaključak

Zaključak o prodaji nekretnina putem suda i to:

 

  1. Nekretnine - Dva poslovna objekta sa pripadajućim zemljištem u naselju  NN Luka, Općina Srebrenik
  2. Pokretnine - mašine i uređaji za šivenje tekstila
  3. Vozilo Iveco 35 S 12 Daily  HPI

Prodaju se nekretnine i pokretnine u sudskom postupku na ročištu za javnu prodaju.

Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u ODJELJENJU OPĆINSKOG SUDA GRADAČAC U SREBRENIKU -SUDNICA, na dan PETAK 26.10.2018. godine u 13,00 sati.

PREDMET PRODAJE:

1) Dva poslovna objekta koji su izgrađeni u naselju NN Luka, Općina Srebrenik, na parceli ukupne površine 3.641 m2 a koja se nalazi neposredno pored regionalnog puta Srebrenik – Falešići – Gračanica sa kojeg je omogućen pristup.

Objekti su upisani ZK uredu općinskog suda Gradačac i to ZK izvadak br.32, PO Srebrenik, KO: Sp_Rapatica, kč. 146/4 i k.č.146/20
Jedan poslovni objekat je nepravilnog oblika gabaritnih dimenzija 39,50 x 33,45m. Spratnost je prizemna. Predmetni objekat je poslovne namjene – šivaona tekstilne robe, a sastoji se od 4 proizvodna pogona, četiri kancelarije, sedam hodnika, magacina, restorana, portirnice , kuhinje četiri wc, kupatila i kotlovnice. Ukupna korisna površina objekta iznosi 564,60 m2. (fotografija broj 1)

Drugi poslovni objekat je montažnog karaktera sa čeličnom konstrukcijom koja je ankerisana u temeljne trake sa ispunom od panal/sndvič zidova koji su specifični za tu namjenu objekta. Krovna konstrukcija je izvedena od panel ploča obloženih limom. Objekat je pravougaonog oblika, krajnjih gabaritnih dimenzija 32,44 x 16,24m. Spratnost prizemna . Predmetni objekat je poslovne namjene – šivaona tekstilne robe, a sastoji se od šivaone, krojačnice, magacina, dva wc-a i kompresorske stanice. Ukupna korisna površina objekta iznosi 604,21 m2. (fotografija br.2)

Objekti imaju riješen kolski i pješački pristup direktno sa regionalnog puta Srebrenik – Falešići – Gračanica. Objekti su priključeni na elektromrežu, vodovod, vlastita septička jama, telefonske instalacije, gromobranske instalacije. Za potrebe predmetnih objekata, izvedena je trafostanica snage 250 Kv, sa priključnim dalekovodom. Ista pripada posjedu Medžlisa Islamske zajednice koji se nalazi u neposrednij blizini.

2) vozila IVECO 35 S 12 Daily HPI

3) Oprema za šivenje, štampu, vez i krojenje obuhvata preko 250 mašina i uređaja kao što su:
Mašine za šivanje, Mašina za krojenje, Mašina paspulka, Mašina za sječenje, Mašina za šivanje kragni ,Mašina rupičarka, Mašina za dugmad, Mašina za štampu, Mašina za polganje materijala, Mašina za namotavanje konca Mašina siruba, Mašina Rimoldi, Mašina Owerlock, Elektromotor , Čistač fleka 1 komad, Mašina pfaff , Mašina štepštek, Mašina Mauzer, Mašina Global , Mašina Necchih , Mašina meccni Mašina drikerica, Ram Elektronico , Dupla vodilica za rezanje , Rezač tekstila vertikalni nož, Stabilizator, Željezne cijevi, Željezne gajbe, Kompresori, Krojački stol, Drvene i željezne stalaže, Pegle, usisivač, aparat za ljepljenje etiketa, Ringlovka, Mašina za čišćenje fleka, Prese i pumpa, , Postolja za ručnu sjekačicu, ručne sjekačice, Ormari, Mašine za vez, Peć na gas sa opremom i druga oprema.

Na drugom ročištu gore navedene nekretine i pokretnine se ne mogu prodati ispod 1/3 procjenjene vrijednosti.

Procjenjena vrijednost nekretnina (dva poslovna prostora) iznosi 666.818,78 KM.

Tržišna vrijednost vozila IVECO 35 S 12 Daily HPI iznosi 4.440,00 KM

Tržišna vrijednost pokretnih stvari -mašine za šivenje iznosi 336.650,00 KM

Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica uz uvjet da polože na ime osiguranja iznos od 1/10 od utvrđene vrijednosti nekretnine, što ne može iznositi više od 10.000,00 KM.