• Zemljište i šuma
  • Zemljište i šuma
  • Zemljište i šuma

Zemljište i šuma

Lokacija: u naselju Trnova, Sanski Most

Vakufska banka prodaje nekretnine - zemljište i šuma ukupne površine 42 129 m2  u naselju Trnova Općina Sanskom Most upisane u ZK uložak broj 310 K.O. Trnova označena kao:

  • k.č. 1672 zv. „Grabovica površine 1 251 m2
  • k.č. 1673 zv. „Grabovica“ površine 8 649 m2, od čega šuma 3 klase površine 160 m2, njiva 5. klase površine 8 489 m2;
  • k.č. 1674 zv. „Stražbenica“ površine 17 973 m2 – šuma 3. klase
  • k.č. 1668 zv. „Stražbenica“ površina 14 256 m2 -  šuma 7. klase