• Vakufska banka dd Sarajevo prodaje nekretnine-zemljište u Goranima, općina Visoko
  • Vakufska banka dd Sarajevo prodaje nekretnine-zemljište u Goranima, općina Visoko
  • Vakufska banka dd Sarajevo prodaje nekretnine-zemljište u Goranima, općina Visoko
  • Vakufska banka dd Sarajevo prodaje nekretnine-zemljište u Goranima, općina Visoko

Vakufska banka dd Sarajevo prodaje nekretnine-zemljište u Goranima, općina Visoko

Lokacija: Gorani, Općina Visoko

Vakufska banka dd Sarajevo prodaje nekretnine-zemljište u Goranima, općina Visoko

Nekretnine su upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Visokom u ZK ul: 26, K.O. GORANI

- ZK ul: 29, K.O. GORANI,  k.č. 411/1, BREGOVI pov. 3318m2, od čega: NJIVA 7. KLASE 0 pov. 3318 m2, k.č. 411/2, BREGOVI pov. 623 m2, od čega: NJIVA 7. KLASE pov. 623 m2;

- ZK ul: 109, K.O. GORANI, k.č. 23, SOLIŠĆA, pov. 1293 m2, od čega: VOĆNJAK 4. KLASE 0 pov. 1293 m2, k.č. 19, ROŠĆE pov. 6647, od čega: ŠUMA 4. KLASE 0 pov. 6647 m2;

- ZK ul: 112, K.O. GORANI, k.č. 24, SOLIŠĆA, pov. 1123 m2, od čega: VOĆNJAK 4. KLASE 0 pov. 1123 m2;

- ZK ul: 111, K.O. GORANI, k.č. 20, BRDO KRTNICA pov. 4381  m2, od čega: ŠUMA 4. KLASE 0 pov. 4381 m2, k.č. 25, SOLIŠĆA, pov. 1118 m2, od čega: VOĆNJAK 4. KLASE 0 2918 m2;

- ZK ul: 18, K.O. GORANI, k.č. 29, SOLIŠĆA, pov. 1053 m2, od čega: PAŠNJAK 6. KLASE 0 pov. 1053 m2, k.č. 28, SOLIŠĆA, pov. 11223 m2, od čega: PAŠNJAK 6. KLASE 0 pov. 11223 m2 i

- ZK. ul: 26, K.O. GORANI, k.č. 49, SOLIŠĆA, pov. 9794 m2, od čega: NJIVA 5. KLASE 0 pov. 9794

UKUPNA POVRŠINA 40 573 m2, vlasništvo Vakufske banke sa dijelom   1/1.

Zemljište – njive, pašnjaci s voćnjakom se nalazi u naselju Gorani, Općina Visoko.
Lokacijski nekretnine su podjeljene na tri dijela, kao što su i u naravi: vočnjaci, njive u dolinama i manji dio uzbrdica gdje se u brdima nastavljaju šume.
Pristup njivama i pašnjacima s voćnjacima omogućen je makadamskim putem od lokalne saobraćajnice Visoko – Kiseljak a do šuma se dolazi preko pomenutih njiva i pašnjaka.

 

Sve dodatne informacije  mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00h do 16:30 h putem telefona: 033-280 187 ili 062/341 423, te putem email adrese risk@vakuba.ba