• Prodaja opreme i mašina
  • Prodaja opreme i mašina
  • Prodaja opreme i mašina
  • Prodaja opreme i mašina
  • Prodaja opreme i mašina

Prodaja opreme i mašina

Lokacija: Vakufska banka d.d. Sarajevo

Prodaja opreme i mašina:


Vrsta pokretne imovine
 

Prodajna cijena
1.MAŠINA ZA BIGOVANJE KARTONSKE AMBALAŽE, NEPOZNATOG PROIZVOĐAČA, RADNE ŠIRINE 2.400 mm (slika 1) - 929.70 KM
2.MAŠINA ZA LJEPLJENJE KARTONSKIH KUTIJA (slika 2) - 485.76 KM
3.JEDNOBOJNI ŠTAMPAČ (slika 3) - 1 513.44 KM
4.MAŠINA ZA PROSIJECANJE ŠLICEVA NA KARTONSKOJ AMABALAŽI, RADNE ŠIRINE - 1.800 mm (slika 4) - 561.12 KM
5.OKVIROVI ZA DIOPTRIJSKE NAOČALE 1236 KOMADA - 3 296.00 KM
6.DJEČIJE SUNČANE NAOČALE  20 KOMADA - 30,00 KM
7.LIMENI KONTEJNER (slika 5) - 451.67 KM
8.ŠIVAČA MAŠINA JUKI (slika 6) - 148.33 KM
9.OVERLOVKA LJAMATO (slika 7) - 183.33 KM
10.KROJAČKI STO/NOGARE - 7 KOMADA - 57.75 KM
11.PULTNA/TRGOVAČKA VAGA - PV 20 BEOGRAD - 35.00 KM
12.ŠIVAĆE MAŠINE NECHI I NECCHI BAGAT - 4 KOMADA (slika 8) - 446.67 KM
 

UKUPNO  8 138,77 KM

 

Sve dodatne informacije  mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00h do 16:30 h putem telefona: 033-280 187 ili 062/341 423, te putem email adrese risk@vakuba.ba