• Vakufska banka prodaje poslovni objekat u Bugojnu.
  • Vakufska banka prodaje poslovni objekat u Bugojnu.
  • Vakufska banka prodaje poslovni objekat u Bugojnu.
  • Vakufska banka prodaje poslovni objekat u Bugojnu.
  • Vakufska banka prodaje poslovni objekat u Bugojnu.
  • Vakufska banka prodaje poslovni objekat u Bugojnu.
  • Vakufska banka prodaje poslovni objekat u Bugojnu.
  • Vakufska banka prodaje poslovni objekat u Bugojnu.
  • Vakufska banka prodaje poslovni objekat u Bugojnu.
  • Vakufska banka prodaje poslovni objekat u Bugojnu.

Vakufska banka prodaje poslovni objekat u Bugojnu.

Lokacija: Glavice bb, Bugojno

Predmetna nekretnina se nalazi u ulici Glavice bb, Bugojno uz magistralni put M16, Bugojno-Donji Vakuf. Prilaz objektu je neometan sa pristupne saobraćajnice.

Nekretnina-Poslovni objekat sa kombinovanom namjenom je poslovni kompleks sa prostorima u funkciji prodaje/veleprodaje, ugostiteljstva sa ostalim pratećim i servisnim sadržajima, kao i skladišta za prijem i čuvanje robe. Nekretnina je upisana u ZK izvadak broj 1264, K.O. BUGOJNO na k.č.361/1, Na parceli je upisano zemljište uz vanprivrednu zgradu površine 1483 m² i poslovni objekat površine 517 m², odnosno ukupne površine parcele 2000 m². Poslovni objekat je spratnosti P+2, te je ukupna korisna površina objekta je 1551 m².

 

Sve dodatne informacije  mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00h do 16:30 h putem telefona: 033-280 187 ili 062/341 423, te putem email adrese risk@vakuba.ba

 

Potrebno je naprijed navedeno objaviti na web stranici Banke http://vakuba.ba/oglasi.php u podfolderu Prodaja imovine Banke.