Direktor Glavne Filijale Mostar (m/ž)

Tokom svog djelovanja na području Bosne i Hercegovine, Vakufuska banka d.d. Sarajevo stekla je ugled uspješne i profesionalne komercijalne banke, koja širokom mrežom filijala i poslovnica, te razgranatom mrežom korespodentnih banaka u svijetu, predstavlja pouzdanog partnera svim privrednim subjektima i fizičkim licima
 
Vakufska banka d.d. Sarajevo objavljuje,  
 
OGLAS 
za prijem u radni odnos na radno mjesto 
Direktor Glavne Filijale Mostar
(1 izvršilac)
 

 

Opis poslova:
 
 • Zastupa i predstavlja Banku u eksternim kontaktima vezanim za poslove iz nadležnosti Glavne filijale i pripadajućih poslovnica u skladu sa datim ovlaštenjima, 
 • Rukovodi, organizuje i prati rad Glavne filijale i pripadajućih organizacionih jedinica te odgovara za poslovanje u cijelosti
 • Odgovara za ispunjenje definisanih planova Glavne filijale i pripadajućih organizacijskih dijelova iz segmenta poslovanja sa stanovništvom i pruža podršku u poslovanju sa pravnim licima, 
 • Odgovara za ostvarenja planirane profitabilnosti organizacionih dijelova u nadležnosti Glavne filijale,
 • Iznalazi tržište, pronalazi i uspostavlja kontakte sa potencijalnim klijentima Banke, i obalja akviziciju na tržištu;
 • Zaključuje sve vrste ugovora u pravnom prometu i vrši druge pravne poslove i radnje u ime i za račun Banke u skladu sa aktima Banke;
 • Predsjednik ili član je Odbora za sredstva i plasmane poslovnica, koji donosi odluke u skladu sa registrovanim predmetom poslovanja u okviru ovlaštenja; 
 • Učestvuje u izradi Plana poslovanja Glavne filijale sa pripadajućim organizacionim jedinicama;
 • Predlaže aktivnosti za unapređenje poslovanja Glavne filijale sa pripadajućim organizacionim jedinicama;
 • Odgovara za unapređenje timskog rada, motivaciju i individualni razvoj rukovodilaca i uposlenika kojima je nadređen. 
 • Obezbjeđuje potrebne tehničke i prostorne uvjete za potrebe Glavne filijale i pripadajućih organizacionih jedinica;

 

Neophodne vještine i znanja:
 
 • VSS/VŠS ekonomskog ili društvenog smjera; 
 • 3 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima; 
 • Izražene organizacione i rukovodne sposobnosti;
 • Izražene komunikativne sposobnosti 
 • Visok nivo motivacije i inicijative u radu;
 • Sposobnost rada u dinamičnom okruženju, preciznost, odgovornost.

 

Mjesto rada je u Mostaru.
 
 
U Vakufskoj banci d.d. Sarajevo se njeguje kontinuirani razvoj i unapređenje poslovanja u korist naših klijenata. Ukoliko ste zainteresovani i motivisani, te smatrate da ste osoba koja ispunjava navedene uslove, molimo da dostavite vašu prijavu (CV, popratno pismo i dokaz o stručnoj spremi): 
- na adresu: Vakufska banka d.d. Sarajevo, Maršala Tita 13, 71 000 Sarajevo 
(sa naznakom: Prijava na oglas „Direktor Glavne Filijale Mostar“)
 
 
Oglas je otvoren do 06.11.2017. godine.
 

 

*Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, dostavljena dokumentacija ne podliježe vraćanju. Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani i uključeni u daljnji selekcijski proces. 
 

 

Lokacija:Mostar
 
Broj pozicija:1
 
Datum objave:27.10.2017.
 
Trajanje oglasa:10 dana (ističe 06.11.2017.)