Poziv za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku kancelarijskog materijala i štampanih obrazaca

 

Sarajevo,01.11.2016. godine

 

Poziv za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku kancelarijskog materijala i štampanih obrazaca

 

Javni poziv možete preuzeti ovdje