JAVNI POZIV ZA IZBOR MARKETING AGENCIJE ZA IZRADU KREATIVNE STRATEGIJE I ZAKUP MEDIJA

 

 

Javni poziv -                                                                                                                                                23.06.2017. godine

 

 

 

 

JAVNI POZIV ZA IZBOR MARKETING AGENCIJE ZA IZRADU KREATIVNE STRATEGIJE I ZAKUP MEDIJA

 

 

 

Ovim pozivom Vakufska Banka d.d. Sarajevo želi odabrati marketing agenciju za saradnju na područjima:

 

  • razvoj kreativne strategije za imidž kampanju;
  • razvoj komunikacijske strategije;
  • produkcija kampanje;
  • zakup medija;
  • produkcija štampanih materijala,

 

u periodu VIII 2017. - XII 2017. godine.

 

Kao preduslov za preuzimanje tenderske dokumentacije u cilju podnošenja ponude, potrebno je da zainteresirani ponuđači dostave sljedeće potrebne dokaze:

  1. Naziv i tačnu adresu registrovanog sjedišta ponuđača u Bosni i Hecegovini, broj tel/fax, e-mail, odgovorno lice i kontakt osobu, osnovne informacije o ponuđaču;
  2. Kopije aktuelnog izvoda iz sudskog registra, identifikacionog i PDV broja ponuđača.

 

Navedena dokumentacija se može dostaviti putem protokola Banke ili skenirano na email: marketing@vakuba.ba, najkasnije do petka 30.06.2017. godine, do 16:00 sati.

 

Napomena: Navedenu dokumentaciju nisu u obavezi dostavljati pravna lica čije dokumente Banka već posjeduje.

 

U slučaju sticanja preduslova za učešće u pozivu za dostavljanje ponuda, potencijalni ponuđači će u roku od 24 sata zaprimiti tendersku dokumentaciju na e-mail koji je dostavljen u Zahtjevu.

Rok za dostavljanje ponuda je 05.07. 2017. godine.

 

 

 

Vakufska banka d.d. Sarajevo